Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Samenwonen, fiscaal bezien

Veel mensen gaan tegenwoordig met elkaar samenwonen, zonder in het huwelijk te zijn getreden of een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan. Het gaan samenwonen, zonder notarieel samenlevingscontract, heeft geen civielrechtelijke consequenties. Zo ontstaat er geen recht op pensioen en alimentatie voor de partner. En om van elkaar te erven, moet er door beiden een testament worden opgesteld. Fiscaal zijn er wel consequenties aan het samenwonen. Als de samenwoners een gemeenschappelijke eigen woning hebben, zijn er fiscaal enkele opmerkingen over te maken, op het gebied van schenk- en erfbelasting en overdrachtsbelasting. Deze opmerkingen kunt u hier lezen.

Fiscaal partner of niet?

Samenwoners zijn fiscaal partners voor de inkomstenbelasting indien:

  • zij een gezamenlijke eigen woning hebben;
  • zij een kind hebben of een kind van elkaar hebben erkend;
  • zij als partners in een pensioenregeling zijn opgenomen;
  • dan wel zij op hetzelfde adres in de GBA staan en een notarieel samenlevingscontract hebben opgesteld.

Voor de schenk- en erfbelasting geldt echter, in afwijking van deze regels, dat er altijd sprake moet zijn van een notarieel samenlevingscontract, of men moet al tenminste vijf jaar samenwonen (inschrijving GBA). Geen partnerschap betekent dat er geen sprake is van een grote vrijstelling bij overlijden en dat het derdentarief (30% en 40%) van toepassing zal zijn. Dit is een punt van aandacht!

Ouders en kinderen: mantelzorg

Ouders en kinderen kunnen in beginsel geen partner zijn, bloedverwanten in de rechte lijn zijn immers uitgesloten. Eén uitzondering is de situatie dat het kind de ouder verzorgt in het kader van mantelzorg en het kind hiervoor een zogenaamd mantelzorg om piment krijgt in de zin van artikel19a WMO. Dit kan dus uiteraard alleen als de ouder zelf geen fiscale partner (meer) heeft. Dit zou een heel interessante optie kunnen zijn, omdat het kind daarmee de grote vrijstelling verkrijgt van ruim € 600.000.

Let op: samenwoners die geen fiscaal partner zijn, hebben geen partnervrijstelling van ruim € 600.000 en het tarief bedraagt 30% tot 40%.

Tips:

  • Stel een testament op, of een verblijvingsbeding (als u geen partner bent).
  • Maak een samenlevingsovereenkomst.
  • Verzorgt u een ouder, kijk dan of u partner kunt worden op grond van de mantelzorgbepalingen, en geniet de grote vrijstelling.
5 Mrt 2012Waardeer het artikel Samenwonen en partnerschap

Samenwonen en partnerschap heeft een waardering van 8.8 / 10 punten met 6 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl