Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Samenwonen en eigen woning

Hieronder leest u enkele aandachtspunten voor samenwoners, die in het bezit zijn van een eigen woning. U kunt elders op deze site lezen of de samenwoners ook fiscaal partners zijn (let op de verschillen tussen dit begrip voor de inkomstenbelasting en het successierecht). Het al dan niet zijn van fiscaal partner heeft nogal grote gevolgen.

1. Verrekening waarde

Als de woning van één van de partners is en de nieuwe liefde na echtscheiding bij de eigenaar van de woning intrekt, kunnen afspraken worden gemaakt over de waardemutatie tijdens de samenwoning. Het formeel overdragen van de helft van de eigendom door de eigenaar aan zijn nieuwe partner kan uiteraard wel, maar is niet aantrekkelijk. Dit betekent overdrachtsbelasting en bijkomende kosten. De vrijstelling overdrachtsbelasting ex. Artikel 15, lid g, geldt alleen bij een gezamenlijk verkregen woning in de verhouding van tenminste 40% - 60%.

Wel kan de waardemutatie worden verdeeld tussen de partners. Het is in ieder geval goed om hier wat over vast te leggen in het contract. Zo wordt in elk geval discussie voorkomen. Dit verdelen van de waardemutatie (de nieuwe  partner, niet-eigenaar deelt mee in de boekwinst gedurende de samenwoning) wordt niet gezien als een economische eigendomsoverdracht (min. van Financiën, 12 juli 2002, nr. B/CPP 2000-00279). Of er sprake is van schenk- of erfbelasting is dus afhankelijk van de vraag of ook de waardemutatie van vóór de samenwoning wordt verdeeld. Als dat niet zo is, zal er niet snel sprake zijn van een belaste verkrijging. Op deze wijze kan dus met waarden geschoven worden zonder afrekening.

2. Bijleenregeling

Ook in het kader van de bijleenregeling is het dan mogelijk om afspraken te maken over het verdelen van de eventuele overwaarde bij vervreemding, tussen de partners. Wel de lusten (eventuele meerwaarde ontvangen), maar niet de lasten, namelijk de aftrekbeperking vanwege de de bijleenregeling is niet redelijk. Zie 3.119b, lid 2. In dit kader laten we de bijleenregeling buiten beschouwing, maar uiteraad kunt u hiervoor altijd contact opnemen.

3. Verblijvingsbeding of testament

Bij samenwoners die geen fiscaal partner zijn, kan een verblijvingsbeding goede diensten bewijzen. Bij situaties waarbij geen sprake is van fiscaal partnerschap kunnen gemeenschappelijke vermogensbestanddelen zonder erfbelasting naar de partner overgaan. Via een testamentaire bepaling kan dat ook, maar dan is er, afgezien van de vrijstellingen, mogelijk erfbelasting verschuldigd. Als men geen partner is op grond van de successiewet, kan dus door middel van een dergelijk beding een deel van de woning zonder heffing naar de partner vererven. Let op dat het ontbreken van een dergelijk beding bij niet fiscaal partners er toe kan leiden dat er 30% tot 40% belasting verschuldigd is. Een verblijvingsbeding kent, in tegenstelling tot een testament, geen mogelijkheid tot het opnemen van een uitsluitingsclausule en dit is, in tegenstelling tot een testament, geen eenzijdige overeenkomst, zodat deze niet zomaar kan worden herroepen. Ook heeft een en ander weer overdrachtsbelastinggevolgen.

4. Meer weten?

Als u over samenwonen en eigen woning meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de heer Y.H. Burkink.5 Mrt 2012Waardeer het artikel Samenwonen en eigen woninig

Samenwonen en eigen woninig heeft een waardering van 10 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl