Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract of een samenlevingsovereenkomst regelt de afspraken tussen 2 of meer personen die een relatie met elkaar hebben en samenwonen resp. een gemeenschappelijke huishouding voeren. In een samenlevingscontract worden diverse zaken geregeld, de belangrijkste onderwerpen in een samenlevingscontract zijn:  

  1. Hoe worden de financiële bijdragen onderling geregeld?
  2. Hoe worden kosten van de gezamenlijke huishouding verdeeld?
  3. Wie gaat de woning betalen?
  4. Hoe worden bankrekeningen gebruikt?
  5. Wat te doen met pensioenen?
  6. Wie is eigenaar van wat en welke zaken waren er toen de samenleving begon?
  7. Verblijvensbeding bij einde samenwonen resp. einde samenlevingscontract?
  8. Hoe gaan partijen met elkaar om als het samenwonen zou eindigen?

Een samenlevingscontract is een overeenkomst, deze mag notarieel maar ook zonder notaris (onderhands) worden opgesteld. De inhoud van een samenlevingscontract is vormvrij. Een samenlevingscontract kan zelfs mondeling worden gesloten. De bewijslast zal dan een probleem kunnen opleveren, maar juridisch kan het.

Wettelijke basis samenlevingscontract

Een huwelijk of een geregistreerd partnerschap vindt haar basis in het burgerlijk wetboek, dit is bij samenwoners niet zo. Een samenlevingscontract kent een dergelijke wettelijke basis niet. Bij een beëindiging van het samenwonen eindigt het contract meestal zonder verdere verplichtingen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De wet kent geen enkele onderhoudsplicht tussen beide samenwoners. Voor eventuele kinderen bestaat een dergelijk recht - los van het samenlevingscontract - wel, dit volgens de wettelijke onderhoudsplicht.

Samenlevingscontract via notaris slimmer en voordeliger

Meestal kiezen partijen ervoor om voor een samenlevingscontract een notaris in te schakelen, dit is - zoals hierboven omschreven - niet nodig. Een samenlevingscontract dat via een notaris is gesloten zorgt ervoor dat de partners (na 6 maanden) recht hebben op de verhoogde vrijstelling voor de erfbelasting (zoals die ook geldt voor echtgenoten). Bij overlijden van een partner (en een notarieel samenlevingscontract) wordt de langstlevende partner beter beschermd tegen aanspraken van kinderen.

In de praktijk valt op dat steeds vaker wordt gevraagd om een notarieel samenlevingscontract, dit doen bijvoorbeeld pensioenfondsen en banken (als gezamenlijk een woning wordt gekocht).

Zelf samenlevingscontract opstellen

Via deze site kunt u zelf een notarieel samenlevingscontract voorbereiden, de uiteindelijke afwikkeling is hierdoor goedkoper.

Samenlevingscontract en testament

Meestal wordt er bij de notaris naast een samenlevingscontract ook een testament opgesteld. De reden is het beschermen van de langstlevende partner, de langstlevende partner is namelijk geen erfgenaam. Dit heeft tot gevolg dat de langstlevende partner geld moet betalen aan de "schoonouders" of zelfs het huis uit moet. De familie van de overleden samenwoner is namelijk erfgenaam. Als de familie het geld of vermogen niet wil hebben, zullen ze het (tegen een tarief van maximaal 40%) aan de langstlevende samenwoner kunnen schenken. Door een eenvoudig testament kunt u dit voorkomen. Stel hier uw eigen testament samen.

Vragen over samenlevingscontract

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opstellen van een samenlevingscontract, de fiscale voordelen, een notarieel samenlevingscontract, het ontbinden van een samenlevingscontract of overige zaken, dan kunt u zonder verdere verplichtingen onderstaand vragenformulier invullen. U krijgt dan binnen 48 uur bericht van onze notaris of fiscaal jurist.  

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en elke partner zal u eerst een offerte aanbieden dan wel zonder verdere kosten uw vraag beantwoorden. U kunt ons ook bellen of geheel vrijblijvend een email sturen.

  28 Jul 2012


Waardeer het artikel Samenlevingscontract

Samenlevingscontract heeft een waardering van 10 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl