Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Ik ga samenwonen

Voor € 250 kunt u veel problemen voorkomen als u gaat samenwonen. Lees in dit artikel de belangrijkste onderwerpen.

Samenwonen en een overeenkomst

Als u gaat samenwonen zonder verder iets vast te leggen, dan is er tussen jullie beiden ook niks geregeld. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor:

 1. inkomstenbelasting;
 2. erfenis bij overlijden;
 3. problemen woning bij einde relatie of overlijden;
 4. eigendom van auto, TV, etc. (zeg de roerende zaken);
 5. pensioen.

Samenwonen, en dan?

Tot en met 2010 kon u op het aangifteformulier voor de inkomstenbelasting aangeven dat u ervoor koos om elkaars fiscale partners te zijn. Sinds 2011 is hiervoor een notariële akte nodig, het samenlevingscontract. Doordat je fiscaal partner met een samenlevingscontract bent, heb je enkele voordelen (mits je op hetzelfde adres woont):

 1. schuiven met inkomen (bij degene met laagste inkomen);
 2. schuiven met aftrekposten (bij degene met hoogste inkomen);
 3. schuiven met vermogen (gebruik maken van vrijstelling van je partner).

Naast de voordelen voor de inkomstenbelasting zijn er nog meer voordelen, de belangrijkste zijn:

 1. Wat gebeurt er als je partner overlijdt?
 2. Wat te doen als de relatie tot een einde komt?
 3. Wie is eigenaar van welke zaken toen de samenleving begon?
 4. Wie blijft er in de woning?
 5. Hoe wordt de inboedel verdeeld?
 6. Wat te doen met elkaars pensioen?

Samenwonen en testament

Naast een samenlevingsovereenkomst is ook een testament van belang. Als er kinderen zijn, moet ook het ouderlijk gezag worden geregeld. Als u ongehuwd samenwoont (met of zonder samenlevingscontract), erft u zonder testament niets van elkaar. In een testament kunt u van alles regelen. Als u een samenlevingscontract hebt (of langer dan 5 jaar samenwoont), dan heb je ook recht op een tweetal belangrijke voordelen, deze zijn:

 1. U heeft recht op de verhoogde vrijstelling voor de erfbelasting (ongeveer € 600.000).
 2. Uheeft recht op de lagere tarieven voor de erfbelasting (start 10%).

Pensioen en samenwonen

U kunt uw partner in uw pensioenpolis aanwijzen. Hierdoor heeft hij of zij recht op een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. Om dit te kunnen uitvoeren, eisen veel pensioenfondsen een samenlevingsovereenkomst die via een notaris is opgesteld. Bij overlijden van één van de partners krijgt de andere partner dus pensioen van hem of haar. Je laat elkaar dus met een samenlevingscontract, testament en aanpassing van het pensioen verzorgd achter.

Wat kost een samenlevingscontract?

Via deze site kunt u met korting een samenlevingscontract en een testament laten opstellen. Een gesprek met onze notaris is zonder verdere kosten of verplichtingen. Bel ons gerust voor een afspraak of stuur een e-mail.15 Jun 2012

Samenlevingsovereenkomst via internet

Een samenlevingsovereenkomst kunnen wij via onderstaand formulier voor u en uw partner opstellen voor € 299  (inclusief omzetbelasting en overige kosten).

Zelf samenlevingscontract maken

Partner 1 (uw gegevens)

Voornaam

*

Achternaam

*

Geboortedatum

Geboorteplaats

*

Straat en huisnr.

Plaats

*

Geslacht

ManVrouw

Burgerlijke Staat

OngehuwdGehuwdGeregistreerd partner

Identificatie

PaspoortRijbewijs ID kaart

Nummer Identificatie

Gegevens van uw partner

Voornaam

*

Achternaam

*

Geboortedatum

*

Geboorteplaats

*

Geslacht

ManVrouw

Burgerlijke staat

OngehuwdGehuwdGeregistreerd partner

Indentificatie

PaspoortRijbewijsID kaart

Nummer identificatie

*

Onderdelen samenlevingscontract

Datum Samenwonen

*

Kosten huishouding samen verdelen

Ingebrachte bezittingen inbrengen of verrekenen

Pensioen overdragen

Zijn er bezittingen waarvan je eigenaar wilt blijven

Omschrijving bezittingen en wie eigenaar is en eventueel andere vragen en opmerkingen:

Uw mailadres:

*

Bestand meesturen:

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, enkel aan een bij ons aangesloten notaris. U bent akkoord met onze algemene voorwaarden en de disclaimer.


Waardeer het artikel Ik ga samenwonen

Ik ga samenwonen heeft een waardering van 9.5 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl