Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

De fiscale partner in 2012

Of u wel of geen partner hebt, weet u zelf natuurlijk prima. Of u en uw partner ook fiscaal partners zijn, is minder duidelijk. Nadat de regels in 2010 ingrijpend zijn gewijzigd, is er ook voor 2012 een wijziging aangebracht. Hieronder in het kort de huidige situatie en de wijzigingen.

Gehuwden

Als u gehuwd bent en niet van tafel en bed gescheiden, bent u fiscaal partner. Dat was zo en dat blijft zo.

Samenwoners

Voor samenwoners is het allemaal wat gecompliceerder. Tot en met 2009 kon men veelal kiezen. Indien woonachtig op hetzelfde adres, kon men al naar gelang de fiscale mogelijkheden kiezen om elkaars fiscale partner te zijn. Vanaf 2010 is deze keuze niet meer mogelijk. Men is fiscaal partner als:

  • er sprake is van een samenleving van ongehuwde meerderjarige personen, die een notariële samenlevingsovereenkomst hebben gesloten;
  • er een kind uit de relatie is geboren of er een kind van de partner erkend is;
  • de partner in de pensioenregeling is opgenomen;
  • men samen een eigen woning heeft;
  • voor de schenk- en erfbelasting moet er altijd een notariële samelevingsovereenkomst zijn, tenzij men al tenminste vijf jaar samenwoont en ingeschreven staat in de GBA.

2012

In 2012 geldt er een verruiming voor samengestelde gezinnen. Bovenstaande criteria blijven in stand, maar ook als er een minderjarig kind van één van de samenwoners in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven op het gezamelijke woonadres, is er sprake van fiscaal partnerschap. Er is dan ook geen keuze meer! Er is enkel een tegenbewijsregeling voor situaties van (onder)verhuur in het leven geroepen. Met deze bepaling wordt beoogd te voorkomen, dat samengestelde gezinnen in aanmerking zouden komen voor extra fiscale voordelen, die andere gezinnen niet hebben.

Gevolgen

Het partnerbegrip heeft ook gevolgen voor andere fiscale regelingen, zoals bijvoorbeeld de aanmerkelijk belangregeling bij aandeelhouders met een belang van 5% of meer en de terbeschikkingstellingsregeling.

Doordat samenwoners in 2012 ineens parter zijn, kan er een aanmerkelijk belangsituatie ontstaan, indien de 5% grens (voor partners gezamelijk) wordt bereikt. In plaats van box 3 is het aandelenbelang dan een box 1 bestanddeel geworden met heel andere fiscale consequenties!

Ook valt mogelijk een aan de onderneming van de partner verhuurd pand niet meer in box 3, maar in box 1, als die partner in 2012 ineens ook fiscaal partner is. Ook hier zijn de fiscale gevolgen fors en is het goed om hier even over na te denken!

Contactpersoon

U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken met één van onze adviseurs, lees meer....9 Feb 2012


Meer weten


Waardeer het artikel De fiscale partner in 2012

De fiscale partner in 2012 heeft een waardering van 9 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl