Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Waar u op moet letten bij vergoedingsrechten 

Vergoedingsrechten (1.87 BW)

Een zeer belangrijke wijziging per 1 januari 2012 betreft de vergoedingsrechten tussen echtgenoten. Zowel in situaties van gemeenschap van goederen als bij huwelijkse voorwaarden is deze bepaling aan de orde. Dit kan voor u vervelende consequenties hebben, zaak om hier goed over na te denken. 

Werking Artikel 87

De tekst luidt: indien een echtgenoot ten laste van het vermogen van de andere echtgenoot een goed dat tot zijn eigen vermogen zal behoren, verkrijgt of indien ten laste van het vermogen van de andere echtgenoot een schuld ter zake van een tot zijn eigen vermogen behorend goed wordt voldaan of afgelost, ontstaat voor de eerstgenoemde echtgenoot een plicht tot vergoeding. De vergoeding beloopt een gedeelte van de waarde van het goed op het tijdstip waarop de vergoeding wordt voldaan.

Wat houdt dit in? Voor 1 januari 2012 waren vergoedingsrechten nominaal. Als de ene partner uit het privévermogen dus geld leent van de andere partner, moest door de desbetreffende partner het nominale bedrag vergoed worden. Sinds 1 januari 2012 is dat anders. Voor vergoedingsrechten die vanaf die datum ontstaan, geldt dat de partner die een vergoedingsvordering heeft, en dus meedeelt in de waardemutaties van het goed dat met zijn privévermogen is aangeschaft en / of waarmee de schuld die betrekking heeft op dat goed is afgelost. Als er een effectenportefeuille wordt gekocht met vermogen van de vrouw, is de waarde van het vergoedingsrecht afhankelijk van de waardeontwikkeling van de effecten. Als dat niet met toestemming van mevrouw is gedaan alleen in positieve zin, met toestemming in positieve en negatieve zin. Dus wie regelt de beleggingen en wat zijn de consequenties? 
Het gaat echter niet om bestedingen die naar hun aard bedoeld zijn voor consumptieve bestedingen.

Een voorbeeld bij echtscheiding DGA

Een man en vrouw zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. De vrouw ontvangt van haar vader een schenking ad € 25.000. Op deze schenking is een uitsluitingsclausule van toepassing, dus het geschonken bedrag valt niet in enige gemeenschap van goederen. Het bedrag wordt op een bankrekening van mevrouw gestort, waarna dat bedrag geheel wordt gebruikt voor de volstorting van het aandelenkapitaal van de B.V. welke door haar echtgenoot wordt opgericht. De man is een goed ondernemer en na vijf jaar hard werken staat er een vermogen van € 5 miljoen op de balans. Het huwelijk is niet bestand tegen zoveel arbeidsinspanningen van de man en strandt. Het gevolg voor de man is desastreus! Zijn inmiddels ex-partner heeft niet een vordering van zoals verwacht 50% (gemeenschap van goederen), maar een vorderingsrecht op de gemeenschap van de volledige € 5 miljoen! 100% dus! Fiscaal werkt deze bepaling niet door, omdat artikel 5 e van de AWR aan deze vergoedingsrechten fiscaal geen relevant belang hecht. Dus de aandelen staan mogelijk jarenlang (terecht) bij de man in de aangifte inkomstenbelasting.    

Wat te doen?

In huwelijkse voorwaarden kan worden afgeweken  van de wettelijke bepalingen omtrent het huwelijksvermogensrecht. In huwelijkse voorwaarden kunnen partners dus vastleggen dat alle vergoedingen nominaal zullen zijn. Op die manier kan de beleggingsleer buiten toepassing worden gelaten. Dat had de ondernemer DGA in het voorbeeld dus heel veel geld kunnen schelen!

Wijzigen huwelijkse voorwaarden na 2012 

Sinds 1 januari 2012 is het gemakkelijker geworden om tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden te laten maken of wijzigen, omdat het toestemming vragen aan de rechtbank niet meer nodig is. U moet even naar de notaris en deze zorgt voor inschrijving daarvan in het huwelijksgoederenregister. Over het wijzigen of opmaken van huwelijksvoorwaarden leest u elders op deze site meer.11 Mrt 2014


Waardeer het artikel Vergoedingenrecht tijdens het huwelijk

Vergoedingenrecht tijdens het huwelijk heeft een waardering van 9 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl