Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Finaal verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

Om problemen bij een echtscheiding te voorkomen, wordt in sommige huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding opgenomen. Dit wil zeggen dat er pas bij het einde van het huwelijk kan worden verrekend. Op hoofdlijnen zijn er 2 soorten:

  1. verrekening of geen verrekening bij een echtscheiding;
  2. verrekening of geen verrrekening bij overlijden.

In sommige gevallen wordt een verrekenbeding opgenomen dat enkel van toepassing is als het huwelijk door overlijden zou eindigen, bij een echtscheiding wordt er dan niet verrekend. Om fiscale problemen te voorkomen, moet het verrekenbeding gelden bij het overlijden van een echtgenoot, of dit nu de man of vrouw is mag dan niet uitmaken (wederkerig).

Het finale verrekenbeding in de praktijk

In huwelijkse voorwaarden wordt soms een finaal verrekenbeding opgenomen. Dit werkt niet altijd gunstig uit, soms wel. De echtgenoten zijn getrouwd met toepassing van huwelijkse voorwaarden, bij het einde van het huwelijk rekenen de echtgenoten onderling met elkaar af alsof er sprake is geweest van een gemeenschap van goederen. Voor schuldeisers geldt in dit geval dat zij zich nimmer kunnen beroepen op dit beding, het beding geldt enkel tussen de echtgenoten. Dit beding werkt fiscaal soms gunstig uit, mits er moet worden afgerekend. Als de 'arme echtgenoot' komt te overlijden, dan moet de 'rijke echtgenoot' ook over zijn eigen vermogen erfbelasting - successierechten betalen.

In het finale verrekenbeding kan worden gesteld dat deze enkel geldt bij overlijden en bijvoorbeeld niet bij een echtscheiding. Bij een beperkt finaal verrekenbeding kan ook worden bepaald dat afrekening slechts zal plaatsvinden over bepaalde onderdelen van het vermogen, bijvoorbeeld niet over vermogen dat uit schenkingen is verkregen.

Belangrijkste nadelen finaal verrekenbeding

  1. Als de armste echtgenoot eerst komt te overlijden, is er meer erfbelasting verschuldigd door het finale verrekenbeding.
  2. Als de bepaling niet goed is opgezet, zal er fiscaal een naheffing plaatsvinden.
  3. Bij overlijden van een echtgenoot ontstaat er geen gezamenlijk eigendom, er kan niet zomaar met vermogen worden geschoven om bijvoorbeeld overdrachtsbelasting te besparen.

Voorbeeld finaal verrekenbeding

Henk en Tamara gaan trouwen, tijdens het huwelijk wordt beperkt vermogen opgebouwd. Tamara gaat een bedrijf beginnen. Op dat moment worden er (tijdens het huwelijk) huwelijkse voorwaarden opgesteld. Dit hoeft sinds 2012 niet meer via de rechter. De huwelijkse voorwaarden worden opgesteld door notaris Pieter in Twente. Er wordt een finaal wederkerig verrekenbeding opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Bij overlijden van Tamara of Henk moet er worden afgerekend alsof Henk en Tamara in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Eind 2012 komt Henk te overlijden, het vermogen van Henk bedraagt op dat moment € 100.000. Het vermogen van Tamara is op dat moment € 5.000.000, de onderneming heeft goed gedraaid. Tamara heeft op dat moment een schuld aan de nalatenschap van Henk van 50% van € 5.100.000 -/- € 100.000 = € 2.450.000. Qua erfbelasting is dit in dit geval dus niet echt voordelig . Er kan ook worden bepaald dat er geen totale gemeenschap van goederen is, maar slechts een beperkte gemeenschap van goederen. Laat u hiervoor informeren door een notaris.

Soorten finale verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden

In de praktijk zijn er diverse finale verrekenbedingen ontwikkeld, de meest voorkomende zijn:

  1. Facultatief eenzijdig finaal verrekenbeding: er is sprake van een algehele uitsluiting. Als het huwelijk eindigt door overlijden van één echtgenoot, dan mag er worden afgerekend als waren zij getrouwd in gemeenschap van goederen. Een dergelijk beding valt onder de heffing van de erfbelasting, aldus de Hoge Raad op 22 april 1988. Er is sprake van een verkrijging krachtens de erfbelasting en niet krachtens het huwelijksvermogensrecht. Conclusie: heffing erfbelasting.
  2. Facultatief wederkerige finaal verrekenbeding: hetzelfde als onder ad 1, edoch afrekening bij overlijden zal plaatsvinden bij overlijden van een echtgenoot, welke echtgenoot maakt niet uit. Mits er recht is op een afrekening als ware gehuwd in gemeenschap van goederen en de bepaling is van toepassing op beide echtgenoten, dan is er geen erfbelasting verschuldigd. Zie voor een toelichting de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 27 juni 1990. 

Vragen over finaal verrekenbeding

Als u vragen of opmerkingen heeft over een finaal verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden, dan kunt u deze via onderstaand formulier stellen. 15 Sep 2012Waardeer het artikel Finaal verrekenbeding

Finaal verrekenbeding heeft een waardering van 4.3 / 10 punten met 8 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl