Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Betaling 50% rente eigenwoningschuld is aftrekbare onderhoudsverplichting

Belanghebbenden, man en vrouw, leven vanaf mei 2006 duurzaam gescheiden. In 2008 wordt de echtscheiding uitgesproken. De vrouw blijft tot medio 2012 in de echtelijke woning wonen. De man is de woonlasten blijven betalen. In zijn aangifte IB 2009 trekt de man € 19.544 als partneralimentatie af. De inspecteur weigert de aftrek omdat geen sprake is van een aftrekbare onderhoudsverplichting. De Rechtbank is het daarmee eens, meneer gaat in hoger beroep.

Uitspraak Gerechtshof

Hof Den Bosch acht het echter aannemelijk dat in het kader van de echtscheiding en vooruitlopend op een definitieve vaststelling van een alimentatieregeling tussen de voormalige echtgenoten mondeling is overeengekomen, bij wijze van voorlopige voorziening, dat meneer de woonlasten voorlopig zou blijven voldoen. Het Hof grondt dit bewijsoordeel op de tekst van de echtscheidingsbeschikking en de geloofwaardige uitlatingen van de man ter zitting. Uit deze in rechte afdwingbare (mondelinge) overeenkomst en de beschikking moet volgens het Hof worden afgeleid dat de helft van de woonlasten uitgaven voor een onderhoudsverplichting is. Man en vrouw zijn nog beiden eigenaar van de woning en beiden schuldenaar van de aan de woning verbonden lasten. Voor de helft betaalt de man daarom een schuld van zijn echtgenote en die betaling in geld wordt aangemerkt als een onderhoudsverplichting. Voor een hogere aftrek, zoals door de man gevraagd, is geen plaats. Het Hof concludeert dat alimentatiebetalingen voor een bedrag van 12 x € 545 is € 6.040 in aanmerking mogen worden genomen.

Analyse van deze uitspraak

Ook als de afspraken niet schriftelijk zijn vastgelegd in een convenant, kunnen betalingen als alimentatie in aftrek worden gebracht. Als dit niet geregeld is en u heeft een goed pleitbaar standpunt, dan is er nog wat te redden. Uiteraard verdient het de voorkeur dat vooraf de gemaakte afspraken wel keurig worden vastgelegd om problemen met de Belastingdienst en met elkaar te voorkomen. Dat laatste omdat alimentatie beide gewezen echtelieden treft en de praktijk leert dat deze niet altijd even goed on speaking terms zijn.21 Apr 2015


Waardeer het artikel Rente als alimentatie en bewijslast
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl