Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Ouderlijk gezag

U bent de "baas" over uw kinderen. In de wet is dit verankerd. Met ouderlijk gezag wordt de "macht" bedoeld die een ouder over een kind heeft, dit op grond van de wet. Dit wil zeggen dat u een kind moet opvoeden en verzorgen. Hierbij moet het belang van het kind voorop staan en moet u de belangen van het kind goed behartigen. Beide ouders (mits gehuwd) hebben in principe automatisch het ouderlijk gezag, ze zijn allebei wettelijk bevoegd het kind te vertegenwoordigen, de praktijk noemt dit gezamenlijk gezag over het kind. 

Echtscheiding en ouderlijk gezag

Als u gaat scheiden, dan behouden beide ouders het ouderlijk gezag. Als u dit niet wenselijk zou vinden, dan moet u langs de rechter. Als u een kind krijgt en u bent op dat moment getrouwd, dan krijgen beide ouders van rechtswege het ouderlijk gezag. De ouders zijn dus wettelijk vertegenwoordiger van het kind of kinderen. Bij samenwonen is dit anders, voor het ouderlijk gezag moet de vader langs de rechter. Als u gaat scheiden, dan blijft het gezag gewoon bestaan. Als u dit anders zou willen, dan kunt u tijdens de echtscheidingsprocedure de rechter vragen hierover een beslissing te nemen. De praktijk leert dat het zelden voorkomt dat een ouder uit het ouderlijk gezag wordt gezet.
Een vader is ook alimentatieplichtig over een kind waarover hij geen ouderlijk gezag heeft. De onderhoudsplicht berust altijd bij de biologische vader en heeft niets te maken met rechten van de vader over zijn kind.


Samenenwonen, erkenning en ouderlijk gezag

U woont ongehuwd samen en er wordt een kind geboren. De vader heeft dan niet automatisch het ouderlijk gezag, hij is de biologische vader en niet de juridische vader. De vader moet het kind erkennen, dit gebeurt bij de burgerlijke stand (dit kan tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of na de geboorte). Erkenning zal er voor zorgen dat de vader ook het ouderlijk gezag krijgt en dat het kind van de vader kan gaan erven en ook zijn achternaam dragen. Voor de erkenning heeft de vader de toestemming van de moeder nodig. Als de vader de juridische vader is, dan kan het ouderlijk gezag worden aangevraagd bij de rechtbank. De vader wordt daarna ook opgenomen in het zogenaamde gezagregister.

Beide ouders hebben het ouderlijk gezag

Als een kind tijdens een huwelijk wordt geboren, dan hebben beide ouders het ouderlijk gezag, dit gebeurt automatisch op grond van de wet. In alle andere gevallen (zie boven) moet de vader eerst het kind erkennen en daarna kan hij het ouderlijk gezag krijgen. De moeder heeft altijd automatisch het ouderlijk gezag over het kind, er zijn wel uitzonderingen, echter deze komen zelden voor. De belangrijkste zijn:
  1. Minderjarige moeder: geen ouderlijk gezag omdat de moeder zelf nog onder het gezag van haar ouders staat. De moeder kan via de rechter wel het ouderlijk gezag krijgen.
  2. Curatele: geen automatisch ouderlijk gezag.

Wanneer ontstaat het ouderlijk gezag?

Het ouderlijk gezag begint bij de geboorte, dit is een veel gehoord misverstand. Ook voor de geboorte heeft de moeder al het gezag. De vader kan ook al tijdens de zwangerschap het ouderlijk gezag krijgen. Een ongeboren kind kan zelfs onder toezicht worden gesteld (bijvoorbeeld als de moeder onder curatele staat of drugverslaafde is).

Hoe krijgt de vader het ouderlijk gezag?

Een samenlevingscontract zorgt er niet automatisch voor dat de vader het ouderlijk gezag krijgt. Om het gezamenlijk oudergezag te krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • vader en moeder doen gezamenlijk het verzoek;
  • het kind is geboren en de vader heeft het kind erkend;
  • vader en moeder zijn beide meerderjarig;
  • één van u beiden heeft het ouderlijk gezag;
  • u staat niet onder curatele;
  • u bent beiden in staat om het ouderlijk gezag uit te oefenen;
  • u bent niet door de rechter ontheven uit het ouderlijk gezag;
  • u bent niet getrouwd (of geregistreerd partnerschap).

Formulier ouderlijk gezag

U kunt hier het formulier downloaden.12 Jun 2012Waardeer het artikel Ouderlijk gezag vader

Ouderlijk gezag vader heeft een waardering van 9.9 / 10 punten met 8 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl