Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding

Huwelijkse voorwaarden worden opgesteld om vermogens van 2 partners gescheiden te houden. De belangrijkste redenen om huwelijkse voorwaarden op te stellen is dat er dan minder problemen zijn bij een faillissement of een echtscheiding. In de praktijk valt dit vaak tegen. Dit komt omdat de huwelijkse voorwaarden niet juist worden nagekomen. De meeste partners / echtelieden denken niet na over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden tot het moment dat ze gaan scheiden. We hebben huwelijkse voorwaarden en dan zou er dus geen verdeling hoeven plaats te vinden, is wat ik vaak hoor. De praktijk is vaak anders, heel anders. In dit artikel de gevolgen van een echtscheiding bij huwelijkse voorwaarden met verschillende verrekenbedingen.

Vermenging van vermogen en echtscheiding

Als u vermogen niet strikt gescheiden hebt gehouden, kan er vermenging ontstaan. Als er vermogen van de vrouw wordt gebruikt voor de oprichting van de onderneming van de man, dan heeft de vrouw veelal ook recht op de waardevermeerdering van de onderneming. Een mooi voorbeeld is het volgende: Henk en Truus wonen in Enschede in een gezamenlijke woning, in 2000 gaan ze trouwen, ze verhuizen in 2003 naar Deventer, de woning wordt gekocht door Henk, deels met de overwaarde van de woning in Enschede. In 2010 wordt de woning in Deventer verkocht en gaan Henk en Truus in Rotterdam wonen. De overwaarde van de woning in Deventer is substantieel en wordt mede gebruikt voor de woning in Rotterdam. In 2012 gaan Henk en Truus scheiden. Dat Truus haar aandeel van de woning in Enschede nog moet krijgen, zal niemand verbazen. De rechter heeft herhaaldelijk echter bepaald (onder meer Hoge Raad 12 juni 1987) dat Truus ook zal meedelen in de overwaarde / vermogensvermeerderingen.

De koude uitsluiting in huwelijkse voorwaarden en echtscheiding

Bij een koude uitsluiting is elke vorm van gemeenschappelijk vermogen en inkomen uitgesloten. Alle bezittingen blijven van een echtgenoot en zijn dus zijn of haar privébezit. De echtelieden hoeven enkel samen de kosten van de gemeenschappelijke huishouding te dragen. Bij de echte koude uitsluiting zal er bij een echtscheiding weinig te regelen zijn. Er moet alimentatie worden betaald en als er sprake is van gemeenschappelijk bezit, dan moet dit nog worden verdeeld. Indien in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding is opgenomen, zal de situatie anders liggen.

Beperkte gemeenschap in huwelijkse voorwaarden en echtscheiding

Zeer vermogende mensen kiezen bewust of verplicht vanuit de familie veelal voor de koude uitsluiting. De koude uitsluiting wordt in veel gevallen als onredelijk beschouwd. Stel dat bij een traditioneel gezin de man werkt en de vrouw voor de kinderen zorgt, dan kan de vrouw nooit vermogen opbouwen. Een keuze die dan wordt gemaakt is de milde koude uitsluiting ofwel de beperkte gemeenschap. Voor bepaalde zaken is er sprake van een gemeenschap (woning, vakantiewoning, inboedel, etc.) en voor bepaalde zaken niet (aandelen in bedrijf, etc.). De meest voorkomende vormen zijn:

  1. Wettelijk deelgenootschap: de tijdens het huwelijk opgebouwde toename van het vermogen wordt bij een echtscheiding gedeeld, het vermogen van vóór het huwelijk blijft privé.
  2. Gemeenschap van inkomsten en vruchten: alles van vóór het huwelijk is privé. Alles wat tijdens het huwelijk is verkregen is gemeenschappelijk, tenzij dit vermogen is betaald uit vermogen van vóór het huwelijk (meestal voor meer dan 50%). De onderneming blijft buiten de gemeenschap maar de inkomsten / winsten zijn gemeenschappelijk.
  3. Gemeenschap van winst en verlies: deze lijkt op de gemeenschap van inkomsten en vruchten (onder ad 2), de echtgenoot deelt nu echter ook in de verliezen.
  4. Gemeenschap van inboedel: de woning en inboedel zijn gemeenschappelijk, de rest niet. De onderneming en haar winsten blijven buiten de gemeenschap.

Verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden en echtscheiding

De hierboven genoemde beperkte gemeenschap of koude uitsluiting wordt soms aangevuld (verzacht) door een verrekenbeding. Het verrekenbeding wil zeggen dat inkomsten tijdens het huwelijk met enige regelmaat tussen de echtgenoten worden verrekend. De meeste onduidelijkheid en problemen ontstaan bij een echtscheiding waar verrekenbedingen in de huwelijkse voorwaarden staan. De reden is dat deze niet, onjuist of onvoldoende worden uitgevoerd. De belangrijkste vormen van een verrekenbeding:

  1. Finaal verrekenbeding: deze is er in verschillende vormen. Een veel voorkomende vorm is dat de echtelieden bij een echtscheiding met elkaar afrekenen alsof er sprake is van een gemeenschap van goederen. Beide partijen zullen dan dus bij een echtscheiding 50% van de waarde van het vermogen krijgen. Hierbij moet nog wel rekening worden gehouden met het vermogen vóór het huwelijk en daarnaast betreft dit een verdeling in geld. Als de man bijvoorbeeld 80% van het vermogen in eigendom heeft, moet hij de vrouw 30% in geld betalen bij een echtscheiding.
  2. Amsterdams verrekenbeding (ook wel periodiek verrekenbeding genoemd): de echtelieden tellen elk jaar het totale inkomen op en brengen de uitgaven hierop in mindering. Het saldo wordt 50 / 50 gedeeld. De minst verdienende echtgenoot krijgt hierdoor een vordering op de meest verdienende echtgenoot, het beste is om dit ook daadwerkelijk met elkaar af te rekenen (als dit kan). De vraag is wel wat er tot de inkomsten moet worden gerekend (winst, beleggingen, onroerend goed transacties, etc.). In de praktijk komt van een jaarlijkse verrekening niets terecht en ontstaan er bij een echtscheiding veel problemen. Het is verstandig om tussentijds (dus tijdens het huwelijk) - met een fiscaal jurist of accountant - een afrekening te maken en deze vervolgens jaarlijks bij te houden.

Huwelijkse voorwaarden en alimentatie

In de huwelijkse voorwaarden kan de verplichting om alimentatie te betalen niet worden uitgesloten. Het is wel mogelijk in de huwelijkse voorwaarden op te nemen wat als inkomen moet worden gezien. Bijvoorbeeld kan worden opgenomen dat in bepaalde gevallen winsten van dividenden van een B.V. niet geheel hoeven worden meegenomen.

Huwelijkse voorwaarden en pensioen

Pensioen moet op grond van de wet worden verdeeld bij een echtscheiding, tenzij in de huwelijkse voorwaarden anders is bepaald. Het is dan wel van belang dat deze bepaling voldoende duidelijk is. De huwelijkse voorwaarden kunnen derhalve de toepassing van de de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding uitsluiten.

Vragen over huwelijkse voorwaarden en een echtscheiding

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opstellen van huwelijkse voorwaarden, een tussentijdse verrekening tijdens huwelijk, de huwelijkse voorwaarden en uw echtscheiding, de verdeling van uw onderneming bij een echtscheiding, etc., kunt u zonder verdere verplichtingen onderstaand vragenformulier invullen. U krijgt dan binnen 48 uur bericht van onze notaris of fiscaal jurist.  

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en elke partner zal u eerst een offerte aanbieden dan wel zonder verdere kosten uw vraag beantwoorden. U kunt ons ook bellen of geheel vrijblijvend een email sturen.

Via deze site kunt u ook zelf huwelijkse voorwaarden opstellen, kijkt u hiervoor naar het onderdeel "zelf akte maken".28 Jul 2012Waardeer het artikel Huwelijkse voorwaarden en echtscheiding
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl