Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Echtscheiding en huwelijksgoederenregime

Het huwelijksgoederenregime is in 2012 aangepast. De staatssecretaris van Financiën heeft in februari 2012 een brief opgesteld waarin hij zijn mening heeft over de fiscale gevolgen van een echtscheiding in 2012 en daarna.

Echtscheiding 2012

In de brief staat weinig nieuws. Het is een schets van de hoofdlijnen en advisering blijft dus op zijn plaats. In de brief wordt ingegaan op de volgende onderdelen:

 • partnerregeling;
 • individueel of gezamenlijk inkomen in de IB;
 • winst uit onderneming;
 • resultaat uit overige werkzaamheden;
 • aanmerkelijk belang;
 • periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
 • eigenwoningregeling;
 • lijfrenten;
 • kapitaalverzekeringen en kapitaalverzekeringen eigen woning;
 • uitgaven voor levensonderhoud van kinderen;
 • aftrek voor specifieke zorgkosten en giften;
 • heffingskortingen.

Alimentatie (als periodieke uitkering) is aftrekbaar bij degene die de alimentatie heeft betaald en belast bij degene die de alimentatie ontvangt. Periodieke uitkeringen die hierop lijken (verrekening van lijfrenten en pensioenen) volgen ook deze hoofdregel. Als de verrekening van pensioenen of lijfrenten ineens zou plaatsvinden, dan is het betaalde bedrag aftrekbaar resp. belast. De ontvangst kan ook worden gebruikt voor een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar.

Fiscaal partner

Tijdens het huwelijk bent u fiscaal partner. U kunt schuiven met inkomen en aftrekposten, ook de vrijstelling voor box 3 vermogen kan worden overgedragen. Bij echtscheiding komt dit te vervallen. In het jaar van scheiden mag u hier nog wel gebruik van maken.

Onderneming en scheiding

In voorkomende gevallen moet er worden afgerekend over de stille reserves en de goodwill binnen een onderneming. Lees dit artikel voor een uitgebreide uiteenzetting.  Als bij een echtscheiding een onderneming is betrokken, is het verstandig om een fiscaal jurist in te schakelen. Als binnen een gemeenschap ondernemingsvermogen wordt overgedragen aan de (voortzettende) ondernemer, dan is dit een afrekenmoment voor de inkomstenbelasting (artikel 3.59 lid 1 Wet op de Inkomstenbelasting 2001). Afrekening hoeft niet altijd plaats te vinden, aldus 3.59 lid 2 Wet IB 2001.

Ook de zogenaamde TBS-regeling moet worden beoordeeld bij een echtscheiding. De ex-partner is namelijk na de echtscheiding geen verbonden persoon meer. Door de scheiding komt er dus een einde aan de terbeschikkingstelling, dit met alle gevolgen van dien. In sommige gevallen gaat het wel goed, lees hiertoe artikel 3.98c Wet IB 2001.

De situatie bij aandelen in een B.V. is eigenlijk gelijk; door de echtscheiding is geen sprake meer van box 2 vermogen bij de ex-partner (artikel 4.6 Wet IB 2001). Er is dan sprake van een fictieve vervreemding van het pakket aandelen in de B.V. (mits aanmerkelijk belang). Soms kan gebruik worden gemaakt van de doorschuiffaciliteit (artikel 4.40 wet IB 2001).

Wijziging huwelijkse voorwaarden in gemeenschap van goederen

De huwelijkse voorwaarden kunnen worden opgeheven, waardoor een gemeenschap van goederen ontstaat. Als er dan vermogen van de ene naar de andere partner overgaat, zou sprake kunnen zijn van een schenking. In de brief van de staatssecretaris valt nogmaals te lezen dat bij opheffing van huwelijkse voorwaarden geen sprake is van een schenking. Vorenstaande geldt ook als aan de huwelijkse voorwaarden een (wederkerig) finaal verrekenbeding wordt toegevoegd.

Deze regeling geldt zelfs als zaken via een uitsluitingsclausule (bijvoorbeeld een schenking van de ouders) zijn verkregen en vervolgens worden ingebracht in een gemeenschap. Het blijft echter wel opletten, als vanuit een volledige uitsluitingssituatie wordt besloten tot een (beperkte) gemeenschap, kan sprake zijn van een schenking. Laat u dus wel adviseren.

Noot adviseur

De notitie is slim en nuttig. Er blijven nog wel wat zaken openstaan, een voorbeeld is de eigen woning. De huwelijksgemeenschap wordt sinds 2012 ontbonden vanaf het moment dat het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de Rechtbank. Is dan de partner die in de woning blijft en de woning in eigendom krijgt degene die alle rente mag aftrekken?

Bron

Brief staatssecretaris d.d. 6 februari 2012.15 Mei 2012Waardeer het artikel Echtscheiding en huwelijksgoederenregime

Echtscheiding en huwelijksgoederenregime heeft een waardering van 9.4 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl