Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Echtscheiding en fiscus

Op 6 februari 2012 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt een overzicht gegeven van de gevolgen van een echtscheiding en de fiscale wereld hier omheen. De belangrijkste gevolgen van een echtscheiding zijn fiscaal te vinden in:

  • heffingskortingen;
  • inkomstenbelasting;
  • overdrachtsbelasting;
  • schenkbelasting.

Fiscaal partner en echtscheiding

Om fiscaal geen partner meer te zijn, moet u voldoen aan 2 voorwaarden:

  • verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank;
  • niet meer op hetzelfde adres wonen volgens de gemeentelijke basisadministratie.

Doordat het fiscaal partnerschap eindigt, eindigt ook de mogelijkheid om vrijelijk te schuiven met aftrekposten (zoals de eigen woning) en vermogen (zoals box 3). In het jaar van scheiden is het schuiven met aftrekposten en vermogen nog wel mogelijk. Tevens is er vanaf dat moment veelal recht op diverse heffingskortingen, hierbij moet u denken aan:

  • alleenstaande ouderkorting;
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Eigen woning en echtscheiding  

Stel, de man verlaat de echtelijke woning, de woning is dan niet langer zijn hoofdverblijf. De eigenwoningregeling is dan niet meer op hem van toepassing. De man kan echter nog 2 jaar van de regeling gebruikmaken op de voorwaarde dat de vrouw er nog blijft wonen. Na 2 jaar mag de woning niet meer in box 1 worden opgenomen en verhuist de woning naar box 3 (hypotheekrente niet meer aftrekbaar). Als de woning dan nog niet is verkocht en de vrouw woont zonder verdere vergoeding in de woning, dan wordt dit gezien als alimentatie in natura. Deze is bij de man aftrekbaar en bij de vrouw belast.

Lijfrenten en kapitaalverzekeringen bij echtscheiding

Verdeling van vermogen kan meestal zonder belastingheffing plaatsvinden. Een lijfrente kan zonder problemen worden gewijzigd of omgezet naar de andere echtgenoot. Kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten onder het nieuwe inkomstenbelastingregime (dus na 2001) kunnen ook geruisloos worden verdeeld of overgezet.

Winst uit onderneming en echtscheiding

Een huweljk is sinds 2012 ontbonden door het indienen van het verzoek tot echtscheiding. Als de onderneming deel uitmaakt van een huwelijkse gemeenschap, dan wordt een deel van de onderneming overgedragen. Stel dat de man de onderneming na de echtscheiding zou voortzetten dan wordt het deel van de vrouw bij de echtscheiding tegen de waarde in het economische verkeer aan de man overgedragen. Hierover moet in beginsel worden afgerekend (over de meerwaarde, zoals stille reserves en goodwill). Als de onderneming in z'n geheel wordt voortgezet, zal er geen belastingheffing plaatsvinden.

Aanmerkelijk belang en echtscheiding

Een echtscheiding kan ervoor zorgen dat de gescheiden echtgenoot geen 5% of meer heeft in een B.V. of N.V. De meetrekregeling is ook niet van toepassing omdat er geen sprake meer is van fiscaal partnerschap. Door de scheiding kan er dus sprake zijn van een zogenaamde fictieve vervreemding. In sommige gevallen kan dit belastingvrij door toepassing van de doorschuifregeling. Laat u adviseren door een fiscaal jurist.

Resultaat uit overige werkzaamheden en echtscheiding

Stel dat de man een bedrijfspand aan de B.V. verhuurt. Over het resultaat moet in box 1 belasting worden betaald. De vrouw wordt voor de terbeschikkingstellingsregeling beschouwd als ‘verbonden persoon’.  Door de echtscheiding is de (ex-)echtgenoot niet langer een ‘verbonden persoon’, hierdoor eindigt de terbeschikkingstellingsregeling. Gevolg hiervan is ... afrekenen. Wellicht kunt u gebruik maken van de doorschuifregeling, overleg hierover met een fiscaal jurist.

Bron

Brief over fiscale consequenties echtscheiding 6 februari 2012 (ministerie van Financiën).1 Mrt 2012Waardeer het artikel Echtscheiding en fiscus

Echtscheiding en fiscus heeft een waardering van 9.5 / 10 punten met 8 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl