Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Echtscheiding en bedrijf

Veel ondernemers runnen het bedrijf samen met de echtgenoot of echtgenote. In fiscale zin kan dit via:

  1. salaris;
  2. meewerkbeloning;
  3. meewerkaftrek;
  4. mede-ondernemerschap (man / vrouw VOF of maatschap).

Bij de opties 1 tot en met 3 zullen er juridisch niet zoveel problemen ontstaan. Aandachtspunten hierbij zijn een mogelijke ontslagvergoeding, pensioenopbouw, etc. Bij optie 4 ontstaan er meer financiële problemen bij een echtscheiding,

Echtscheiding en VOF of maatschap

Een zogenaamde man / vrouw firma of maatschap wordt vaak door de accountant geadviseerd vanuit de fiscale faciliteiten. Het omzetten kan zomaar een jaarlijks voordeel opleveren van € 5.000 of meer (mits beide partners recht hebben op de ondernemersfaciliteiten). Einde huwelijk zal vaak ook betekenen dat de gezamenlijke bedrijfsvoering moet worden gestaakt. Fiscaal is het allemaal niet zo spannend, er zijn 4 opties denkbaar:

  1. Huwelijkse voorwaarden en 1 partner zet de onderneming voort: de onderneming (alle activa en passiva) gaan naar de voortzettende partner. Dit is een reguliere verkoop van een deel van de onderneming. De vertrekkende partner zal een stakingswinst behalen. Ook over de FOR of oudedagsreserve moet worden afgerekend. Er zijn een aantal faciliteiten voor de vertrekkende partner, deze zijn: stakingsaftrek, 12% MKB winstvrijstelling en een stakingslijfrenteaftrek. Door de lijfrente kan de stakingswinst worden omgezet in een lijfrente. Dit zal een rentevoordeel en een tariefsvoordeel opleveren. Na de scheiding kan de stakingslijfrente worden bedongen bij de ex-partner. Of dit altijd wenselijk is, zal van de feiten afhangen. Als het geld beschikbaar is, dan is het beter de lijfrente te bedingen bij een verzekeraar. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de zogenaamde doorschuiffaciliteit. Dit kan alleen onder voorwaarden, de belangrijkste is dat de samenwerking al 3 jaar bestaat. De voortzettende partner zal de boekwaarden en fiscale claims van de vertrekkende partner overnemen. De FOR of oudedagsreserve kan ook worden overgenomen, mits deze niet uitgaat boven het ondernemingsvermogen.
  2. Huwelijkse voorwaarden en splitsen bedrijf: de onderneming (activa en passiva) wordt verdeeld tussen de partners. Fiscaal kan dit geruisloos of zonder belastingheffing plaatsvinden. Praktisch zal de verdeling meer voeten in aarde hebben. De stille reserves moeten hierbij wel gelijk tussen de partners worden verdeeld. Wordt er wel geschoven met stille reserves, dan moet er in principe worden afgerekend. Er is dan geen recht op een stakingslijfrenteaftrek. De doorschuifregeling kan wel worden toegepast. In de nieuwe situatie wordt er daarna doorgedraaid met dezelfde boekwaarden.
  3. Gemeenschap van goederen en 1 partner zet de onderneming voort: de vennootschap en de huwelijksgoederengemeenschap worden ontbonden. Er kunnen complexe rekensommen ontstaan, bij een 50-50 verdeling is het eenvoudig, beide echtelieden hebben recht op 50%. Er moet verplicht gebruik worden gemaakt van de doorschuifregeling, dit is geen keuze. Zie voor de gevolgen derhalve ad 1, hierboven. Als er wordt geschoven met stille reserves kan afrekening wel aan de orde komen. Voor de civielrechtelijke afwikkeling moet worden gerekend met de werkelijke waarde van het bedrijf, de waarde in het economische verkeer. In mijn praktijk zie je dan dus veel discussie over de waarde en de latente belastingdruk.
  4. Gemeenschap van goederen en splitsen bedrijf: dit lijkt veel op een combinatie van 2 en 3. De doorschuifregeling moet verplicht worden toegepast en de discussie omtrent de werkelijke waarde en de toekomstige belastingdruk zal voldoende discussie kunnen opleveren.

Belastingtip VOF-overeenkomst en echtscheiding

In de VOF-overeenkomst kan een zogenaamd voortzettingsbeding worden opgenomen. In dit beding kan worden vastgelegd wie de onderneming na een echtscheiding mag voortzetten. Tevens kan in deze bepaling worden opgenomen hoe de onderneming gewaardeerd moet worden.

Belastingtip kosten adviseurs en echtscheiding

De kosten die betrekking hebben op de verdeling van de onderneming kunnen als zakelijke (aftrekbare) kosten worden gezien. De rechter is het hiermee eens. Er kan wel discussie ontstaan over de kosten die betrekking hebben op de partner die de onderneming niet voortzet. In het convenant kunt u vastleggen dat deze kosten door de voortzettende partner worden gedragen.9 Apr 2012Waardeer het artikel Echtscheiding en bedrijf

Echtscheiding en bedrijf heeft een waardering van 9.3 / 10 punten met 7 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl