Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

DGA pensioen in eigen beheer en echtscheiding

30% Van de mensen scheiden en 50% van de DGA's. Meestal is het pensioen in eigen beheer van de DGA een probleem. Het geld is veelal niet voorhanden en de commerciële waarde is vele malen hoger dan de fiscale waarde die op de balans staat. In dit artikel een overzicht. Het moet wel gaan om een B.V. waar de DGA alleen (of meerderheid) het stemrecht heeft.

DGA pensioen en echtscheiding

Ons hoogste rechtscollege (de Hoge Raad) heeft in 2007 bepaald dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in principe verplicht is om zijn pensioendeel dat in eigen beheer (in zijn B.V. of Holding B.V.) is opgebouwd op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, moet worden toegedeeld aan zijn of haar ex-partner. Dit deel moet worden afgestort bij een door de ex-partner aan te wijzen verzekeringsmaatschappij. Deze regel is in de loop der tijd aangepast resp. aangescherpt.

Reden afstorten pensioen DGA in eigen beheer

De redenen dat de Hoge Raad heeft besloten dat het pensioen moet worden afgestort zijn de volgende:

 1. Van de ex-partner kan in redelijkheid niet worden verlangd dat deze voor zijn / haar deel van het pensioen afhankelijk blijft van de DGA en zijn / haar bedrijf.
 2. Van de ex-partner kan niet worden verwacht dat zijn / haar deel van het pensioen onderhevig is aan de risico's binnen het bedrijf van de ex-man / -vrouw (DGA).
 3. De ex-partner is in de uitkeringsfase afhankelijk van de grillen van de ex resp. DGA.

De DGA zal zich verzetten omdat hij geen geld (liquiditeit) in zijn B.V. heeft of de liquiditeit nodig heeft voor investeringen binnen zijn bedrijf. Daarnaast kan het zijn financieringsmogelijkheden voor de toekomst beperken. In vrijwel alle gevallen moet de DGA echter de liquiditeit gebruiken of een financiering aantrekken om het pensioen te kunnen afstorten. Dit gaat vaak ten koste van de onderneming van de DGA of zijn eigen pensioen.

Er zijn een paar beperkingen:
 1. De DGA moet zelf de B.V. besturen (dus als hij / zij geen meerderheid van stemmen heeft, gaat de regel niet op).
 2. De uitspraken gingen over situaties waarbij de DGA 100% van de aandelen in zijn bezit had. Heeft de DGA minder aandelen, dan zijn de uitspraken niet per definitie van toepassing.
 3. De redelijkheid en billijkheid moet zich niet tegen afstorten verzetten (zie als voorbeeld een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem op 13 september 2011). In deze procedure stelde de ex dat de DGA in privé geld moest lenen, dit ging niet door. Hierbij woog ook mee dat de ex vrijwel alles kreeg en de DGA enkel zijn bedrijf en verder niks.

DGA en pensioen eigen beheer, hoe ellende voorkomen?

Als een DGA geen geld in de B.V.'s heeft en ook lastig een financiering kan krijgen, kan hij / zij wellicht onder de afstorting uitkomen. Het is ook mogelijk dat de DGA niet alleen eigenaar is (of deel aandelen verkoopt) waardoor hij niet meer alleen over dergelijke zaken kan en mag beslissen. Het is bij dergelijke bewijsvoeringen wel van belang dat u (als DGA) over een aantal zaken beschikt:

 1. Verklaring accountant omtrent de liquiditeit en de mogelijkheden om een financiering te krijgen.
 2. Verklaring van uw bank en eventueel een alternatieve bank.
 3. Verklaring van een derde (bijvoorbeeld fiscaal jurist) over de mogelijkheden om te betalen of te financieren.

Welke pensioenrechten worden verdeeld en bij wie?

De wet stelt dat pensioenrechten moeten worden verdeeld tussen gehuwden (en geregistreerde partners). De hoofdregel is dat ongeveer 50% van het ouderdomspensioen (uitkering bij 65e verjaardag DGA) wordt toegekend aan de ex-partner. Daarnaast heeft de ex-partner ook nog recht op bijzonder partnerpensioen (uitkering bij overlijden DGA). Het gaat hierbij om het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Er is geen verschil voor pensioenen bij verzekeraars, pensioenfondsen of in eigen beheer.

Aandachtspunten DGA pensioen en echtscheiding

 1. Pensioenreserve: de fiscale waarde op de balans / jaarrekening van de B.V. is vaak lager dan de waarde die bij echtscheiding in aanmerking moet worden genomen. Laat dit door een pensioendeskundige berekenen. Soms is de waarde bij echtscheiding zomaar 50% - 100% hoger.
 2. Is afstorten niet mogelijk, kijk dan of de ex-man via een andere route zekerheid kan geven. Hierbij kunt u denken aan verpanding van de aandelen in zijn B.V., hypotheek op de woning, verpanding van een vordering, stemrecht aandelen in zijn B.V., etc.
 3. Bekijk of er in de verdeling bij echtscheiding kan worden gesleuteld. Hierbij kunt u denken aan: andere vermogensverdeling in privé, uw pensioen wordt niet verdeeld waardoor er minder DGA pensioen hoeft te worden verdeeld, etc. Let hierbij wel op de fiscale mogelijkheden en onmogelijkheden.

Vragen over DGA, pensioen eigen beheer en echtscheiding

Heeft u vragen of opmerkingen, bel of mail gerust met mr. Dennis J.B. Jongbloed.5 Jul 2012Waardeer het artikel DGA pensioen eigen beheer en echtscheiding

DGA pensioen eigen beheer en echtscheiding heeft een waardering van 9.3 / 10 punten met 26 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl