Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Antwoorden Minister op vragen over Groninger Akte

De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, Kamervragen beantwoord over belastingvrij schenken en de Groninger Akte.

Moment van besteden voor verbouwen of onderhoud

Het kabinet geeft opnieuw aan dat voor de tijdelijk verruimde schenkbelastingvrijstelling in 2014 net als voor de reguliere eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van artikel 33, onderdelen 5° en 6°, van de Successiewet, het uitgangspunt is dat de woning waarvoor de schenking wordt gedaan in het jaar waarvoor de vrijstelling geldt (in dit geval 2014) al een eigen woning is van de begiftigde. Artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting bepaalt dat het is toegestaan dat een in 2014 gedane schenking bij verbouwing of onderhoud van een eigen woning ook mag worden besteed in 2015 en 2016.

Groninger Akte: eerst leveren, dan betalen

Bij het tekenen van een Groninger Akte kan de eigenwoningregeling al van toepassing zijn. De Minister legt uit dat normaal gesproken bij de notaris in een akte wordt vastgelegd dat de verkoper de eigendom van de woning heeft geleverd aan de koper en dat de koper de koopsom voor de woning heeft betaald aan de verkoper. Kenmerkend voor een Groninger Akte is dat de betaling door de koper van de koopsom plaatsvindt op een later moment dan de levering. Bij niet-betaling op dat latere moment treedt de ontbindende voorwaarde in werking. Door de levering wordt de koper eigenaar van de woning. Voor de kwalificatie van een woning als eigen woning in fiscale zin gelden voorwaarden die in principe los staan van de wijze waarop de woning juridisch geleverd is. Als een woning in 2014 wordt geleverd met een Groninger akte, en er tevens aan de koper van de woning een schenking is gedaan voor de verwerving van de woning of de aflossing van de eigenwoningschuld, dan dient deze schenking ook in 2014 te worden besteed. Voor woningen in aanbouw geldt de beperkte versoepeling van het beleidsbesluit van 5 november 2014, BLKB2014/1835M, Stcrt. 2014, 32842. Als een woning in 2014 wordt geleverd met een Groninger Akte en er tevens aan de koper van de woning een schenking is gedaan voor verbetering of onderhoud van de woning, dan heeft deze nog tot en met 31 december 2016 de tijd om het geschonken bedrag voor dat doel te besteden. Het gegeven dat door gebruikmaking van een Groninger Akte de betaling van de koopsom op een later moment plaatsvindt dan de levering van de woning doet niet af aan het feit dat aan de reguliere voorwaarden van de vrijstelling moet zijn voldaan. In alle gevallen moet de woning waarvoor de schenking is gedaan voor de koper / begiftigde in 2014 kwalificeren als een eigen woning.

3 Dec 2014


Waardeer het artikel Schenken woning en Groninger Akte
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl