Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Eigen woning en schenkingsvrijstelling in 2017

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning wordt met ingang van 1 januari 2017 (let op: dus niet in 2006!) structureel  verhoogd tot € 100.000 (2015: € 52.752, 2016: 53.016). De schenking moet dan worden gebruikt voor::

  • de aankoop of verbouwing van een eigen woning;
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning; 
  • de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld ter zake van een vervreemde eigen woning.

Voor wie geldt deze vrijstelling?

De verruimde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning is net als in 2014 niet beperkt is tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt helaas de eis dat de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Een versoepeling is dat het bedrag van de verruimde vrijstelling onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. 
Belastingplichtigen die in 2015 of in 2016 gebruik hebben gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling kunnen in 2017 of 2018 nogmaals een aanvullende vrijgestelde schenking doen, zodat zij alsnog optimaal van de verruiming van de maximale vrijstelling tot € 100.000 kunnen profiteren.

Voor wie geldt deze vrijstelling?

Deze vrijstelling gaat niet alleen gelden voor schenken aan kinderen, maar ook aan derden, net zoals in 2014. In de praktijk zal het vaak gaan om kinderen, maar een schenking van uw rijke tante behoort ook tot de mogelijkheden. Een beperking geldt helaas wel ten opzichte van de regeling in 2014: de ontvanger (of zijn of haar partner) moet jonger zijn dan 40 jaar.

Reden van invoering

De reden dat de regering dit wenselijk acht is primair om een bijdrage te leveren aan de "onderwaterproblematiek" welke is ontstaan tijdens de crisis en het verminderen van de financiële kwetsbaarheid van gezinnen. De tijdelijke vrijstelling uit 2014 heeft tevens een positief effect gehad op het aantal verkochte woningen.  

U wilt niet wachten tot 2017: nu alvast lenen.

Als u iemand (veelal zal het gaan om kinderen) wilt helpen, kunt u alvast een lening verstrekken (in 2015 of 2016). De verschuldigde rente kunt u in 2015 en 2016 kwijtschelden (jaarlijkse vrijstelling van ruim € 5.000). De lening (hoofdsom) scheldt u dan desgewenst in 2017 geheel of gedeeltelijk vrij. De rente is intussen aftrekbaar bij de schuldenaar en kan eventueel terug worden geschonken, dus dat is niet eens  zozeer nadelig.

Wel of niet schenken in 2017?

Het heeft dus niet altijd zin voor ouders om te wachten met een schenking voor de eigen woning tot 2017. Uitstel tot dat jaar kan ook te laat zijn als de beoogde begiftigde dan inmiddels 40 jaar oud is.
Aangezien de rente aftrekbaar is, is het overigens maar de vraag of en wanneer schenken aantrekkelijk is. De combinatie van lenen en kwijtschelden van de rente is een aantrekkelijke optie. Zeker in de wetenschap dat deze lening op elk moment (in 2017 of daarna) kan worden kwijtgescholden. Schenken lijkt leuk, maar denk goed na over het moment en de gevolgen. Wij denken graag met u mee en geven u een passend advies!16 Sep 2015Waardeer het artikel Vrijstelling schenken woning (2017)

Vrijstelling schenken woning (2017) heeft een waardering van 8 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl