Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Minister beantwoordt Kamervragen over schenking en nieuwbouw

Minister Blok van het Ministerie van Wonen en Rijksdienst heeft mede namens Staatssecretaris Wiebes van Financiën Kamervragen beantwoord over het bericht dat de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor nieuwbouw volgens NVB-bouw in feite nu al verlopen is. De systematiek van de tijdelijk verruimde vrijstelling is niet anders dan de systematiek van de reguliere verhoogde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning. Voor de toepassing van art. 33a SW 1956 moet zowel voor nieuwbouwwoningen als voor bestaande woningen de schenking in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 zijn gebruikt voor de betaling van (een deel van) de koopsom of aflossing van (een deel van) de eigenwoningschuld. Het kabinet heeft besloten de tijdelijk verruimde vrijstelling niet te verlengen, maar acht het wel wenselijk om soepel om te gaan met de regels waar het gaat om een woning in aanbouw.
Voor situaties waarin in 2014 al een begin is gemaakt met de besteding van een geschonken bedrag voor een woning in aanbouw, zal het kabinet goedkeuren dat, indien het geschonken bedrag in 2014 nog niet geheel kan worden besteed aan de woning in aanbouw, de tijdelijk verruimde vrijstelling toch van toepassing is op de besteding van het resterende bedrag in 2015. De exacte voorwaarden waaraan deze goedkeuring gebonden is, zullen op korte termijn in een beleidsbesluit worden bekendgemaakt.
Bij verbetering of onderhoud van een eigen woning mag een in 2014 gedane schenking in 2014, 2015 en 2016 worden aangewend. De Minister merkt tenslotte op dat, in tegenstelling tot de recente berichtgeving door Netwerk Notarissen, alleen gebruik kan worden gemaakt van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor verbetering of onderhoud indien de begunstigde van de schenking in 2014 al de eigen woning bezit.

29 Okt 2014


Waardeer het artikel Minister beantwoordt kamervragen over schenking en nieuwbouw

Minister beantwoordt kamervragen over schenking en nieuwbouw heeft een waardering van 5.5 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl