Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Erfpachtconstructie eigen woning

De heer X (vader) verkoopt uw eigen woning aan een stichting. De stichting heeft certificaten uitgegeven aan de kinderen. De stichting bedingt een erfpachtscanon van de stichting, de canon wordt verrekend met de openstaande vordering. Werkt deze constructie?

Rechter over erfpachtconstructie

Het Gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld over een aardige structuur waarbij een eigen woning via een erfpachtstructuur wordt overgedragen aan de kinderen en waarbij er door de ouders een aftrekbare erfpachtscanon wordt betaald. Een woning van ongeveer € 3.000.000 wordt verkocht aan een stichting (tegen schulderkenning). De stichting heeft certificaten uitgegeven aan de kinderen. Vanaf de verkoop wordt de woning in erfpacht uitgegeven aan de ouders (recht van opstal). De lening loopt even zolang als de erfpachtscanon. De erfpachtscanon (ruim € 200.000 per jaar) wordt in de lening verrekend. De rechter is niet akkoord met deze opzet en weigert de aftrek van de erfpachtscanon.

Wat ging er mis?

De rechter stelt dat er sprake is van een fiscale opzet welke geen economische realiteit heeft. Een samenstel van rechtshandelingen met als enige doel het ontgaan van belastingen (fraus legis). De redenen hiervoor zijn:

  • erfpachtscanon loopt even zolang als de aflossing van de schuld;
  • de ouders hebben in eigen hand of er rente op de lening wordt gerekend of niet;
  • blijkens de administratievoorwaarden van de stichting kunnen de ouders op elk moment een einde maken aan de gerechtigheid van de kinderen (via de certificaten), de ouders kunnen zich hiervoor in de plaats stellen;
  • er is niets veranderd aan de beschikkingsmogelijkheden en de gebruiksrechten, de ouders kunnen nog steeds (via wijziging van de statuten van de stichting) de woning verkopen .

Noot fiscaal jurist

De structuur is niet juist opgezet en via de route fraus legis (in strijd met doel en strekking van de wet) wordt deze structuur onderuit gehaald, artikel 3.120 Wet op de Inkomstenbelasting wordt door de rechter juist geïnterpreteerd. Als een dergelijke structuur beter wordt opgezet is deze zeker haalbaar. Let er wel op dat bij de verkoop overdrachtsbelasting is verschuldigd.

Bron

Gerechtshof Den Haag 24 juli 2013, nummer 11/00943.12 Sep 2013


Meer weten over erfpacht


Waardeer het artikel Erfpachtconstructie eigen woning

Erfpachtconstructie eigen woning heeft een waardering van 8.8 / 10 punten met 4 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl