Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Eigenwoningschuld bij ouders en renteaftrek

Het komt regelmatig voor dat ouders hun kinderen geld lenen voor de financiering van een eigen woning. Een familiehypotheek. Dat is wenselijk als de banken niet (volledig) willen meewerken, maar ook als de ouders toch voldoende geld bezitten en derhalve graag binnen de familie financieren, temeer rente op spaartegoeden eigenlijk niets meer oplevert. Dat kan een win-win situatie zijn, zeker als er bij de schuldenaren, meestal de kinderen, sprake is van fiscaal aftrekbare (eigenwoning-)rente. En wat nu als de ouders de rente (deels) weer terug schenken? Is er een "kasrondje" nodig? Het is beter dit wel te doen, maar als er nou geen geld is, wat dan? Deze vraag ligt bij de Hoge Raad, en de Advocaat-Generaal (die de Hoge Raad adviseert) heeft zich er inmiddels over gebogen en oordeelt dat dit kasrondje niet altijd nodig is.

Mening van de Advocaat-Generaal

A-G Niessen is van mening dat het feitelijke oordeel van het Hof dat geen sprake is van een samenstel van rechtshandelingen dat uitsluitend is gericht op de voldoening van de door de heer X verschuldigde rente niet onbegrijpelijk is of onvoldoende is gemotiveerd.

De casus

Een belanghebbende, de zoon, heeft vanaf 2002 een eigenwoningschuld bij zijn ouders. De verschuldigde rente betaalt zoonlief maandelijks achteraf. In 2009 komt hij  in de financiële problemen. De rente wordt vervolgens steeds bijgeschreven op de hoofdsom. Eind 2009 krijgt X net als voorgaande jaren een schenking van € 5.000 van zijn ouders. Deze schenking wordt dan gedeeltelijk verrekend met de over 2009 verschuldigde rente. De belastinginspecteur stelt dat sprake is van kwijtschelding van de rente en weigert de renteaftrek bij X. In geschil is of dat terecht is.

Volgens Rechtbank Gelderland is geen sprake van een schenking in formele zin en is de renteschuld dus teniet gegaan door kwijtschelding van de vordering door de ouders. De rentebetalingen hebben niet op de zoon gedrukt en zijn daarom niet aftrekbaar.

Hof Arnhem - Leeuwarden oordeelt echter dat, ondanks het ontbreken van een ‘kasrondje', geen sprake is van een kwijtschelding van de verschuldigde rente. De achterstallige rente werd namelijk zorgvuldig geadministreerd. De schenking aan het eind van het jaar is door de zoon gebruikt om zijn schuld aan te zuiveren. Onder die omstandigheden is geen sprake van kwijtschelding en is de rente bij X dus wel aftrekbaar (zie Hoge Raad 6 maart 1991, nr. 26.956, BNB 1991/146).

De Staatssecretaris van Financiën gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Advocaat-Generaal Niessen is van mening dat het feitelijke oordeel van het Hof dat geen sprake is van een samenstel van rechtshandelingen dat uitsluitend is gericht op de voldoening van de door de zoon verschuldigde rente, niet onbegrijpelijk is of onvoldoende is gemotiveerd. Aan het oordeel ligt namelijk (kennelijk) ten grondslag (1) dat partijen niet hebben beoogd dat het recht op betaling van de rente zou worden prijsgegeven en (2) dat de schenking niet uitsluitend is ingegeven door de financiële problemen van X. Voor zover de Staatssecretaris erover klaagt dat de rentetermijn van december 2009 niet in aftrek kan komen, faalt die klacht, aangezien dit niet reeds eerder in de procedure is aangevoerd (novum). De A-G concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep van de Staatssecretaris en adviseert de zoon in het gelijk te stellen en de rente als zijnde aftrekbaar aan te merken.25 Feb 2015


Waardeer het artikel Eigen woningschuld bij ouders, rente en kwijtschelding
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl