Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Verruiming schenken ten behoeve van woning in aanbouw

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit de voorwaarden bekendgemaakt van de goedkeuring dat de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting voor de schenking voor de eigen woning ook kan worden toegepast op het deel van de schenking dat niet meer in 2014 kan worden gebruikt voor een in aanbouw zijnde woning, die als eigen woning zal gaan fungeren. De besteding in 2015 wordt dan behandeld als besteding in 2014.

De voorwaarden

Voor deze goedkeuring gelden de volgende vier voorwaarden.

  1. De woning in aanbouw is voor de begiftigde op 31 december 2014 een eigen woning in aanbouw als bedoeld in artikel 3.111, derde lid, van de Wet IB 2001.
  2. De eigendom van de bouwgrond, of in een voorkomend geval het recht van erfpacht, het recht van opstal of het appartementsrecht, is uiterlijk 31 december 2014 bij notariële akte geleverd aan de begiftigde.
  3. In 2014 is ten minste 10% van het geschonken bedrag besteed aan de verwerving van het onder voorwaarde 2 bedoelde (eigendoms-)recht of vervallen termijnen met betrekking tot de woning in aanbouw.
  4. Het op 31 december 2014 nog niet bestede bedrag van de schenking in 2015 wordt besteed aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) die (alle) in 2015 vervallen. In 2014 is ten minste 10% van het geschonken bedrag besteed aan de woning in aanbouw als bedoeld in artikel 3.111, derde lid, van de Wet IB 2001, waarvan de juridische eigendom uiterlijk op 31 december 2014 is geleverd. Het op 31 december 2014 nog niet bestede bedrag van de schenking moet in 2015 worden besteed aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) die in 2015 vervallen.

Lees hier het gehele besluit.3 Dec 2014


Waardeer het artikel Besluit schenken woning in aanbouw
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl