Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Aftrek aan kinderen betaalde erfpacht mogelijk

De Rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat de vader een betaling van erfpacht aan zijn kinderen in aftrek mocht brengen. De  reden om de aftrek toe te staan was dat de vader ervoor had gezorgd dat hij nog steeds de economische eigendom van zijn woning had.

Sinds 3 maart 1997 was de vader eigenaar van een eigen woning. Eind 2006 verkocht de man de grond aan zijn zoon en dochter onder een voortdurend recht van erfpacht en een voortdurend zelfstandig recht van opstal. Bovendien kwamen de partijen overeen dat de vader bij beëindiging van deze rechten een vergoeding zou krijgen van de waarde van de woning. De kinderen bleven in eerste instantie de koopsom schuldig, maar de vader schold hen deze schuld kwijt. Deze kwijtschelding vormde een belaste schenking. In de jaren 2007 en 2008 trok de man het bedrag aan erfpacht af dat hij aan zijn kinderen had betaald.

De Rechtbank oordeelde dat de vader economische eigenaar van de woning was, omdat hij de kosten en lasten droeg en de waardeveranderingen van de woning voor meer dan 50% hem aangingen. De woning was ook na de overdracht van de grond nog steeds fiscaal een eigen woning. De inspecteur stelde dat de erfpachtcanon niet aftrekbaar was, omdat het recht van erfpacht geen verband hield met de aanschaf en / of verbetering van de eigen woning.

De erfpachtcanon was echter volgens de Rechtbank wel aftrekbaar omdat het recht van erfpacht verband hield met de woning. De inspecteur mocht geen nadere voorwaarden stellen aan de aftrek van de erfpachtcanon. Ook oordeelde de Rechtbank dat de opbrengst van de verkoop van de grond niet leidde tot een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Ten slotte verwierp de Rechtbank het beroep van de inspecteur op fraus legis. De vader had bewust vermogen overgedragen aan zijn kinderen en dit had geleid tot een fiscaal voordeel. Hij mocht bij zijn handelingen echter kiezen voor de fiscaal meest voordelige wijze.30 Sep 2014


Waardeer het artikel Aftrek erfpachtbetaling aan kinderen
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl