Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Schenken aan kinderen in 2015

Het is wel leuk, maar ook fiscaal interessant om met de warme hand, dus bij leven, aan kinderen bedragen te schenken. In dit artikel een kort en bondig overzicht van de mogelijkheden.

Een voorbeeld

Moeder (58 jaar) is weduwe en heeft 2 kinderen, haar vermogen is € 400.000. Bij een rendement van 6% per jaar is dit bedrag over twaalf jaar gegroeid tot € 800.000. Als moeder dan komt te overlijden, moet er ongeveer € 127.000 aan erfbelasting worden betaald. De vrijstelling bij overlijden bedraagt per kind in 2015 € 20.047. Als zij haar vermogen tijdig aan de kinderen zou schenken of schuldig erkennen, kan ze in die twaalf jaar wel tot de helft besparen (jaarlijkse vrijstellingen benutten, tarief 10% gebruiken).

Jaarlijks

U mag jaarlijks aan uw kinderen vrijgesteld een bedrag van maximaal € 5.277 schenken (bedrag 2015). Als u beneden dit bedrag blijft, hoeft u geen aangifte van schenkingsrecht te doen. Voor overige verkrijgers (zoals kleinkinderen) geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 2.111 (cijfers 2015).

Eenmalige hoge schenking

Als uw zoon of dochter ouder is dan 18, maar nog geen 40 jaar is geworden, kunt u gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van ruim € 25.322 (cijfers 2015). U moet hiervan wel aangifte doen bij de Belastingdienst. Indien een schenking wordt gedaan aan een kind tussen 18 en 40, ten behoeve van de aanschaf van een woning, wordt de vrijstelling ad € 25.322 verhoogd tot € 52.752. Dat geldt ook voor studiekosten, ofschoon ik denk dat het betalen van de studie voor uw kind sowieso nooit een schenking is. 

Tarieven 2015

Het tarief bij schenken aan kinderen bedraagt in 2015 10% over de eerste € 121.296, daarboven bedraagt dit 20%. Het is dus beter om tijdens het leven van de ouders iets te regelen dan bij overlijden. De kinderen krijgen bij overlijden mogelijk ineens een groot bedrag en hierover is dan veel meer schenkingsrecht verschuldigd dan wanneer in fasen tijdens het leven wordt geschonken. Het tarief voor kleinkinderen is respectievelijk 18% en 36%. Voor zowel kinderen als kleindkinderen geldt bij overlijden (niet bij schenken!) een vrijstelling van € 20.047.

Tip: denk aan uw kleinkinderen

Overweeg dus uw (toekomstige) kleinkinderen in uw testament op te nemen. Dat kan per kleinkind zomaar ruim € 4.000 erfbelasting besparen

Schenking vlak voor overlijden

Schenkingen 'in het zicht van de dood' zijn zinloos, deze worden geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. Dit betreft schenkingen die 180 dagen voor overlijden worden gedaan. Let wel: dat geldt niet voor schenkingen met een beroep op de verhoogde vrijstellingen, zoals hierboven beschreven. Deze kunnen op het sterfbed geregeld worden.

Tip: herroeppelijke schenking

Sedert 2003 is het mogelijk om een schenking te herroepen. Een schenking kan dan worden teruggedraaid als uw kind gaat scheiden of bijvoorbeeld zijn studie niet afmaakt. U kunt ook bepalen dat de schenking enkel is bedoeld voor de aankoop van een eigen woning en niet voor andere zaken, zoals stappen in de binnenstad. Hiervoor moet u wel even langs de notaris. In 2010 is deze regelgeving gewijzigd en moet rekening worden gehouden met het voordeel dat de schenker heeft genoten, waardoor er minder schenkbelasting wordt terugbetaald.

Tip: uitsluitingsclausule opnemen

U wilt wellicht wel aan uw zoon schenken, maar wilt niet dat uw schoondochter er bij een echtscheiding van profiteert. U moet dan in de schenkingsovereenkomst een zogenaamde uitsluitingsclausule opnemen. In de akte wordt bepaald dat het geld dat u schenkt niet in enige gemeenschap van goederen valt. Een zachte uitsluitingsclausule geldt alleen bij echtscheidng, niet bij overlijden. Altijd doen!

Tip: geen geld, maar schuldigerkennen

Als u geen geld beschikbaar heeft, kunt u ook schenken middels schulderkenning, de zogenaamde papieren schenking. U schenkt uw kinderen geld, maar ze krijgen dit pas bij uw overlijden. Hierdoor bespaart u successiebelasting en hoeft u nog niets te betalen. U kunt een bewindvoerder benoemen die het bedrag beheert als uw kind bijvoorbeeld nog geen 30 jaar is. Hiervoor is een notariële akte nodig en moet jaarlijks ook daadwerkelijk 6% rente betaald worden! Dat is nog wel eens een probleem. Laat het u goed uitleggen.

Tip: schenken aan de armen

Een schenking aan iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen, is vrijgesteld (voor de liefhebber: artikel 33, lid 1, onderdeel 8 successiewet). De vrijstelling werkt evenwel alleen voor het gedeelte van de schulden dat niet kan worden voldaan nadat de begiftigde al zijn bezittingen te gelde heeft gemaakt. De vrijstelling geldt dus niet voor het gedeelte van de schenking dat ertoe leidt dat de vermogenspositie weer positief wordt. Vorenstaande kan ook voor uw kinderen gelden.18 Jun 2015


Waardeer het artikel Schenken aan de kinderen
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl