Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Wijzigingen inkomen en eigen bijdrage AWBZ

 

Sinds 1 januari 2013 geldt er een vermogensinkomensbijtelling (box 3 vermogen) voor de eigen bijdrage AWBZ / WMO. Omdat deze in de praktijk heeft geleid tot diverse ongewenste effecten, heeft de Staatssecretaris van VWS op 26 juni 2013 onder andere de volgende wijzigingen toegezegd:

  • Voor mensen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en in een AWBZ-instelling verblijven, wordt de vrijstelling van het vermogen verhoogd met € 10.000. Dit gebeurt waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2014.
  • Voor alle cliënten die AWBZ-zorg ontvangen, wordt geregeld dat uitkeringen voor letselschade en bepaalde eenmalige uitkeringen niet meetellen voor de eigen bijdrage. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013.
  • Mensen die vóór 1 januari 2013 al in een AWBZ-instelling verbleven en een onverkocht huis hebben (dat op 1 januari 2011 in box 3 viel), kunnen op aanvraag bij het CAK, tot het moment van verkoop van de woning (maar maximaal vier jaar) uitstel van betaling krijgen. De betalingsregeling kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 worden ingevoerd.

Lees elders op onze site wat u kunt doen om uw vermogen in box 3 te verlagen om problemen te voorkomen.


De brief met alle toezeggingen is te vinden op de site van de Rijksoverheid

Wilt u meer weten, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.1 Jul 2013


Waardeer het artikel Versoepeling AWBZ vermogenstoets

Versoepeling AWBZ vermogenstoets heeft een waardering van 1 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl