Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Informatieverplichting voormalige ANBI's vanaf 2015 

Voormalige ANBI’s moeten met ingang van 1 januari 2015 uit eigen beweging een gespecificeerde opgave van de door hen gedane schenkingen en een verloopoverzicht van het ANBI-vermogen overleggen aan de Belastingdienst. Zie hiervoor art. 10e Uitv.besl SW (nieuw).

Voor wie geldt dit?

Deze informatieverplichting zal van toepassing zijn op ANBI's die hun status hebben verloren na 31 december 2012. Dit zal gelden voor kalenderjaren vanaf 2013. Ex-ANBI's met een ANBI-vermogen van minder dan € 25.000 worden ontzien. Bij opzet of grove schuld bij het niet, niet tijdig of niet juist nakomen, kan een vergrijpboete van maximaal € 19.500 worden opgelegd. 

Bron

Het besluit treft u hier aan.3 Jun 2015


Waardeer het artikel Verplichting voor ex ANBI instellingen in 2015
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl