Hierbij verklaart Henk de Vries, dat het geschonkene, zijnde .............................., inclusief de hieruit voortgekomen of voort te komen vruchten, buiten enige (toekomstige) huwelijksgoederengemeenschap zal vallen, alsmede buiten de grondslag van een eventueel verrekenbeding dient te vallen. Dit beding zal niet gelden bij overlijden van de begiftigde. 

Let op

Een uitsluitingsclausule werkt niet altijd. De werking stopt bij het overlijden van de begiftigde (bijvoorbeeld uw zoon of dochter). Wil men dit voorkomen, overleg dan eens met een fiscaal jurist of notaris over de tweetrapsmaking.