Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Eenmalig verhoogde vrijstelling geldt ook voor woning in buitenland

Elders op deze site kunt u lezen (klik hier) hoe u uw kinderen kunt helpen door hen geld te schenken voor de financiering van een eigen woning (hoofdverblijf). De vraag was of dit ook mogelijk is bij een eigen woning welke is gelegen in het buitenland.

De staatssecretaris van Financiën heeft op vragen gereageerd en zijn goedkeuring gegeven (ministerie van Financiën 15 december 2011, nr. BLKB 2011-1324 (V-N 2012/16.22)). Hij geeft in zijn brief aan onder welke voorwaarden deze bepaling geldt voor buitenland situaties.

Inhoud brief van de staatssecretaris

Ik licht hierna toe onder welke voorwaarden de vrijstelling kan worden toegepast. De eenmalig extra verhoogde vrijstelling voor de eigen woning van een kind kan worden verleend voor de verwerving van, kosten van onderhoud of verbetering van of afkoop van rechten van erfpacht of opstal of beklemming met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste of derde lid, van de Wet IB 2001, dan wel de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van de Wet IB 2001. De vrijstelling is daarmee in beginsel alleen van toepassing op de eigen woning die daadwerkelijk in de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting is betrokken. Gelet op het EU-recht kan de vrijstelling ook worden verleend voor schenking voor de eigen woning van een begiftigde in een land, waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld. De controlemogelijkheid is belangrijk. De vrijstelling wordt namelijk alleen verleend onder de voorwaarden dat de schenking daadwerkelijk is besteed aan de eigen woning (artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting). Op 9 november 2011 is het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met Zwitserland in werking getreden. Dit nieuwe verdrag bevat, in tegenstelling tot het oude verdrag, een regeling voor inlichtingenuitwisseling en maakt het mogelijk om reeds vanaf 9 november 2011 informatieverzoeken (met terugwerkende kracht tot 1 maart 2010) te doen. Ik leg daarom artikel 33, 5°, van de Successiewet 1956 als volgt uit. Voor de Zwitserse woning van het kind van de heer V dat in Zwitserland woont, geldt niet de eis dat zijn woning daadwerkelijk in de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting is betrokken. Dit geldt onder de voorwaarde dat de woning overigens materieel voldoet aan de voorwaarden van een eigen woning als bedoeld In artikel 3.111, eerste of derde lid, van de Wet IB 2001.10 Apr 2012Waardeer het artikel Schenking voor buitenlandse woning

Schenking voor buitenlandse woning heeft een waardering van 9.2 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl