Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Geldlening in de familiesfeer

Rentepercentage

Het verstrekken van een renteloze lening in de familiesfeer wordt vanaf 2010 gezien als een schenking. In het verleden was het renteloos lenen aan uw zoon of dochter mogelijk, mits hij / zij maar in staat zouden zijn om dit bedrag binnen enkele maanden aan u terug te betalen (direct opeisbaar en ook feitelijk opeisbaar) .

Vanaf 2010 geldt een nieuwe bepaling (artikel 15 successiewet), op grond waarvan over een lening die ''rechtens dan wel feitelijk' (dat is binnen 1 jaar) opeisbaar is, tenminste 6% rente worden berekend. Als u een lagere rente afspreekt, wordt over het verschil waarschijnlijk schenkbelasting geheven. Het wordt gezien als een vruchtgebruik. De regeling is niet van toepassing als u geld leent van een B.V. (rechtspersoon) of investeringsclub (mensen die vanuit hun beroep geld uitlenen).

Indien de lening niet direct opeisbaar is, kan worden volstaan met een lagere rente, maar de rente is en blijft een aandachtspunt!

Tip: hanteer een hogere rente

Onder omstandigheden is een hoge rente wellicht wel aantrekkelijk. Als uw kinderen de lening aanwenden voor de verkrijging of verbouwing van een eigen woning, is deze zeer waarschijnlijk bij hen aftrebaar in box 1. Het verstrekken van een lening met een forse rente is dan beter dan 2,5% op de spaarrekening en de kinderen hebben een flinke fiscale afrekpost. De ouders gaan optreden als bank, de lening aan de kinderen blijft, net als het spaartegoed, in box 3. Het vestigen van hypothecaire zekerheid is geen voorwaarde voor aftrek in box 1. Het geeft wel meer zekerheid en maakt een lagere rente mogelijk. Dat is een afweging die u zult moeten maken.

Als sluitstuk van deze familielening kunt u als ouders besluiten de kinderen eenmalig een schenking te doen. Met deze schenking kunt u de extra rente tot maximaal € 5.000 per jaar belastingvrij teruggeven aan de kinderen.

Voor het schenken van kinderen ten behoeve van (onder meer) de aanschaf van een eigen woning wordt verwezen naar dit artikel elders op deze site.

Tip

U schenkt eenmalig een bedrag aan uw kind en uw kind leent u dit bedrag terug tegen een rente van 6%. Hiermee draagt u extra vermogen over naar uw kinderen. Hiervoor moet u naar de notaris. Daarnaast mag u jaarlijks nog eens € 5.000 aan uw kind schenken en eenmalig nog een extra schenking voor een woning, studie, etc. (maximaal € 50.000, mits kind jonger dan 35 jaar).

Aandachtspunt

Volgens artikel 7:177 Burgerlijk Wetboek vervalt een niet notariële schulderkenning uit vrijgevigheid bij overlijden van de schenker (vaak de ouders) indien er nog geen aflossing heeft plaatsgevonden. Dit zal wellicht niet gelden voor een daadwerkelijke schenking en het teruglenen van een (net iets lager) bedrag. Het is wel verstandig dat de schenker eens per jaar een klein bedrag aflost op de schuld.

Contactpersoon

Voor estate planning vraagstukken kunt u contact opnemen met de heer Anqelique Vermeer.9 Feb 2012Waardeer het artikel Rente lening kinderen

Rente lening kinderen heeft een waardering van 8.2 / 10 punten met 9 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl