Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Plannen wijziging ANBI regels 2014

Staatssecretaris Weekers heeft voorstellen bekendgemaakt om de regelgeving met betrekking tot ANBI’s te wijzigen. De wijzigingen zien enerzijds toe op de ANBI-status en verplichtingen waaraan door deze instellingen moet worden voldaan om die status te krijgen c.q. te behouden. Tevens gaat het om een alternatief voor het doen van periodieke schenkingen aan ANBI’s.

Voorgestelde regels ANBI-status

  • naam van de instelling;
  • het door de Kamer van Koophandel toegekende RSIN;
  • de contactgegevens;
  • de doelstelling;
  • een (beknopt) beleidsplan;
  • de bestuurssamenstelling;
  • het beloningsbeleid;
  • een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten;
  • een financiële verantwoording.

Verder zullen de weigeringsgronden en intrekkingsgronden voor de ANBI-status worden verruimd.

Na bekendmaking van de nieuwe regels in de Staatscourant worden alle ANBI’s door de Belastingdienst geïnformeerd over de nieuwe verplichtingen. Bestaande ANBI’s moeten op 1 januari 2014 in elk geval de informatie publiceren over hun laatste volledige boekjaar. ANBI’s in oprichting of pas opgerichte ANBI’s kunnen nog niet aan deze eis voldoen. De Belastingdienst kan een afspraak maken over de datum waarop voor de eerste keer gegevens openbaar gemaakt moeten worden.

Geen notariële akte voor periodieke gift aan ANBI

Periodieke giften zijn op dit moment aftrekbaar als deze bij notariële akte zijn vastgelegd. Het voordeel van een periodieke gift is dat deze geheel aftrekbaar is van uw inkomen, zonder toepassing van de drempel die voor gewone giften geldt. Periodieke giften zijn thans slechts aftrekbaar als deze bij notariële akte zijn vastgelegd. Vanaf 2014 moet het ook mogelijk worden om niet-notariële periodieke giften in aftrek te kunnen brengen. De Belastingdienst stelt hiervoor een model-formulier ter beschikking. De schenker dient enkele gegevens in te vullen en het formulier dan te sturen naar de instelling. De instelling vult het formulier aan stuurt het formulier terug. Beide partijen moeten een afschrift van het formulier met alle ingevulde informatie in hun administratie bewaren en kunnen overleggen als de Belastingdienst hierom vraagt.4 Jun 2013


Waardeer het artikel Nieuwe ANBI regels voorgesteld voor 2014

Nieuwe ANBI regels voorgesteld voor 2014 heeft een waardering van 8 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl