Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Hoe schenken aan kleinkinderen?

Wij krijgen vaak vragen van ouders die willen schenken aan hun kinderen, maar ook opa en oma willen wel eens iets doen voor de kleinkinderen. Een mooi voorbeeld is een opa die zijn kleindochter wil helpen met woonruimte in haar nieuwe studentenstad. Opa wil een woning ter beschikking stellen aan zijn kleindochter. Ze heeft een leuk appartement gezien dat ze wel zou willen kopen. Bij een bank hoef je het niet te proberen. De gedachte van opa is om zijn kleindochter een geldlening te verstrekken en haar de rente kwijt te schelden. De lening mag op termijn wel worden kwijtgescholden. Hoe pakken we dat aan?

Rechtstreeks schenken

Opa kan zijn kleindochter een schenking doen. In welke vorm en van welke omvang is nog niet eens duidelijk, maar de vrijstelling voor een schenking aan kleinkinderen is kleiner dan die van schenking aan kinderen:

Vrijstelling 2013 kind: € 5.141.
Extra verhoogde vrijstelling (zie hier) voor woning of studie: € 51.407. 
Vrijstelling kleinkind: € 2.057.

U ziet de verschillen en de beperkte mogelijkheid voor opa om zijn kleindochter op een fiscaal vriendelijke en snelle wijze te helpen. De vrijstelling zal al snel ontoereikend zijn om de rente te kunnen dekken, laat staan dat er nog ruimte is om de hoofdsom te verminderen door deze belastingvrij kwijt te schelden.

Er kan dan worden overwogen om te kiezen voor de volgende route.

Schenken aan kleinkinderen via de kinderen

Door geld te schenken aan zijn kinderen en de afspraak te maken dat zij deze schenking op hun beurt doorlenen aan hun kinderen, opa's kleinkinderen, kan gebruik gemaakt worden van hogere vrijstellingen. Opa leent aan de kinderen en schenkt per jaar maximaal € 5.141 (terug) aan zijn kinderen. Deze hebben daar dus financieel en fiscaal geen last van, want hun box 3 vermogen neemt niet toe en de rente die ze betalen ontvangen ze weer terug.
Het ontvangen bedrag lenen ze aan hun dochter en desgewenst schenken ze haar jaarlijks het vrijgestelde bedrag ad € 5.141 belastingvrij terug. Ze kunnen zelfs een bedrag van € 51.407 schenken, omdat het geld wordt besteed voor de aanschaf van een eigen woning.

Aandachtspunten

  • Denk aan een uitsluitingsclausule. Dat is wel prettig als uw (klein)dochter gaat scheiden en u de gewezen partner niet wilt laten meegenieten van uw schenkingen.
  • Maak de schenking voorwaardelijk. Wellicht onder de voorwaarde dat uw (klein)kind zijn / haar studie netjes afrondt.
  • Regel in uw testament wat er met de restschuld gebeurt. Legateer bijvoorbeeld de vordering aan de schuldeiser.
  • Zorg dat er geen causaal verband is tussen rente en schenking. Verrekenen kan zeker niet. Dit is vooral van belang als er sprake is van eigenwoningrente (bij de kleindochter), die fiscaal aftrekbaar is.
  • Denk aan hypothecaire zekerheid.  13 Jun 2013


Waardeer het artikel Hoe schenken aan kleinkinderen?

Hoe schenken aan kleinkinderen? heeft een waardering van 1 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl