Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Estate planning en trust

Een schenking vanuit een trust is direct belast met schenkingsrechten, ook al heeft de ontvanger nog geen recht op het geld.

De trust in Nederland

De trust komt in Nederland nog steeds voor. De trust komt met name voor in Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels. Bij een trust vertrouwt de inbrenger (de settlor) via een rechtshandeling een deel van zijn vermogen beschikbaar aan een beheerder (trustee). In een zogenaamde trustakte staat wat de trustee moet doen, hij moet het vermogen aanwenden voor bepaalde begunstigden (de beneficiaries). Het vermogen zit in de trust en behoort dus juridisch niet tot het vermogen van de settlor.

Nieuwe wetgeving voor de trust

In 2010 is de wet in Nederland aangepast. Er kwam een wildgroei van diverse trustvormen (zoals: Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF), Panama Foundation, Zwitserse Stiftung, etc.). Dit vermogen werd vaak niet opgegeven in Nederland, hoewel de aangifte inkomstenbelasting hier wel om vroeg. Het vermogen werd in dergelijke situaties dus nergens belast, ook niet bij de trust zelf. De fiscus vist achter het net, geen schenkingsrecht, geen box 3 heffing en geen erfbelasting. Om dit te voorkomen is in 2010 nieuwe wetgeving ingevoerd, dit is met name opgenomen in artikel 16, 17 en 26a van de Successiewet). De trust is volgens deze wetgeving transparant en dus geen afgescheiden vermogen meer. Het vermogen in de trust moet worden opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting (box 3) en schenkingen vanuit de trust worden belast met schenkingsrecht of erfbelasting (bij overlijden). Complexe structuren met Ltd. en open C.V.'s en soms vestigingen in meerdere landen werken dus niet. De ondernemer begreep er soms ook niks van en de Belastingdienst en FIOD des te meer. Het uiteindelijke economische belang is gelegen bij de Nederlandse DGA en hiermee is hij belastingplichtig voor de gehele kerstboom. De interne bevoegdheden (revocable, discretionary of fixed, etc) maken volgens de Belastingdienst (voor de heffing ex artikel 2.14a Wet Inkomstenbelasting 2001) niet uit. Conclusie: een ondernemer moet zijn aandelenpakket gewoon aangeven in box 2 als hij in Nederland woont, op hem rust een informatieplicht (ex artikel 47 Algemene Wet inzake Rijksbelasting), de ondernemer moet het dus in zijn aangifte inkomstenbelasting aangeven. Het indienen van een onjuiste of onvolledige aangifte levert boetes op en is soms zelfs een strafbaar feit.

Wanneer werkt de trust wel?

Een uitzondering waarin een trust wel werkt is, als de trust belasting moet betalen naar een redelijk tarief (minimaal 10%). In dat geval wordt het vermogen niet aan de inbrenger toegerekend.

Schenking, trust en rechtbank

Henk is Nederlander en is getrouwd met Karin, die uit de VS komt. In 1999 wordt hun dochter Tessa geboren. Eind 2000 richt Henk een trust op in de staat New York. De trust wordt opgericht voor hun dochter Tessa. In 2000 en 2001 brengt Henk een behoorlijk bedrag onder in de trust. Volgens de trustovereenkomst krijgt Tessa aanspraken op het vermogen, op haar 50e verjaardag krijgt ze recht op het gehele vermogen, op haar 18e mag ze over een deel van het vermogen beschikken. Henk doet aangifte schenkingsrecht voor zijn dochter en betaalt ruim € 18 miljoen.

In 2010 verzoekt Henk om teruggave van het betaalde schenkingsrecht (op grond van artikel XA van het Overgangsrecht inzake wijziging van de SW 1956 (Wet van 17 december 2009)). De inspecteur weigert de teruggave en de Rechtbank in Haarlem is het met de inspecteur eens. De rechter stelt dat Tessa een nog niet opeisbare vordering heeft maar dat deze vordering wel juridisch afdwingbaar is.

De inspecteur stelt daarnaast dat het vermogen in de trust een APV is (afgezonderd particulier vermogen) in de zin van artikel 2.14a lid 1 en 2 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.

Bron: Rechtbank Haarlem d.d. 21 december 2011.

De gekozen namen zijn fictief.30 Mei 2012Waardeer het artikel Estate planning en trust

Estate planning en trust heeft een waardering van 8.8 / 10 punten met 5 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl