Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Hoge Raad beslist over ANBI-status

Over het al dan niet verlenen van de ANBI-status is in de rechtspraak veel te doen. Recentelijk oordeelde ons hoogste rechtsorgaan over de ANBI-status bij een stichting die mede commerciële activiteiten ontplooide.

De casus

De Hoge Raad vond dat een stichting die opkwam voor de belangen van wijkbewoners daarnaast ook onderverhuur- en horeca-activiteiten mocht verrichten met behoud van de ANBI-status. De werkzaamheden van de stichting waren er volgens de Hoge Raad op gericht om het algemeen belang te dienen. Bovendien kwamen de werkzaamheden overeen met de activiteiten die in de statuten stonden vermeld. Dat de stichting als nevenactiviteit ook ruimten via onderhuur ter beschikking stelde aan derden, stond de overige activiteiten niet in de weg. De stichting behield dus recht op de fiscale voordelen die de ANBI-status biedt (Hoge Raad, 22 juni 2012,LJN: BW9055).

Eén van de fiscale voordelen waar een algemeen nut beogende instelling (ANBI) van profiteert, is de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting voor ANBI's met een positief resultaat van maximaal € 15.000 per jaar. Om als ANBI te kunnen worden aangemerkt, moet uw organisatie wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Voorop staat dat het behartigen van het algemeen belang centraal moet staan.

Voorwaarden

Om als ANBI te worden aangewezen, moet uw instelling voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Uw instelling moet zich voor ten minste 90% inzetten voor het algemeen belang.
  • Uw instelling moet voldoen aan de integriteiteisen.
  • U mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het uw eigen vermogen is. Er moet dus sprake zijn van gescheiden vermogen.
  • Het eigen verrmogen moet beperkt blijven. Daarom mag uw instelling niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vakantiegelden.
  • Uw ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
  • Er moet een redelijke verhouding zijn tussen kosten en bestedingen van uw ANBI.
  • In de statuten moet zijn beschreven dat het geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een algemeen nuttig doel.
  • De ANBI moet voldoen aan de administratieve verplichtingen.

Conclusie uitspraak 22 juni

Uit bovengenoemd arrest van de Hoge Raad blijkt dat de ANBI-status van een stichting behouden blijft, ook als de instelling naast het algemeen belang commerciële activiteiten verricht. Voorwaarde is wel dat de commerciële activiteit het behartigen van het algemene belang niet in de weg mag staan. Als aanvullende eis geldt wel dat de werkzaamheden overeenkomen met de activiteiten die in de statuten staan vermeld.
Uw recht op de ANBI-status is voor de Belastingdienst achteraf te toetsen. U dient derhalve voortdurend aan bovengenoemde vereisten te voldoen.

Meer weten?

Mocht u hierover vragen hebben, of bent u van plan een stichting op te richten met gebruikmaking van de ANBI-status, neemt u dan gerust contact op met Yvo Burkink.18 Jul 2012Waardeer het artikel Commerciële activiteiten ANBI mogelijk

Commerciële activiteiten ANBI mogelijk heeft een waardering van 10 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl