Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Schenking € 100.000 voor woning mogelijk

In de belastingplannen, zoals deze door de regering op Prinsjesdag 2014 zijn gepresenteerd, is een maatregel in de schenk- en erfbelasting getroffen om de woningmarkt te stimuleren.

Met ingang van 1 oktober 2013 wordt de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd. De vrijstelling geldt voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. De schenking moet dienen voor aflossing van een restschuld.

Daarnaast wordt de eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 tijdelijk verruimd van € 51.407 tot € 100.000. Dit geldt voor schenkingen die verband houden met de eigen woning. 

Ook vervalt tijdelijk de beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000, vrij van schenkbelasting. Deze moet de ontvanger wel gebruiken voor de eigen woning.

Vrijstelling van schenkbelasting

Voor het eerste deel van een schenking geldt een vrijstellingsbedrag. Daarna hangt de belasting af van de hoogte van het bedrag en van wie het afkomstig is. Op de website van de Belastingdienst staat een rekenmodule waarmee de waarde van de schenking en de hoogte van de schenkbelasting bepaald kan worden. Over sommige bedragen hoeft geen schenkbelasting betaald te worden.

Toelichting

1. Inleiding
De schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Op het moment dat iemand een schenking ontvangt van een ander die in Nederland woont, kan de verkrijger van de schenking over de waarde van deze schenking schenkbelasting verschuldigd zijn.

2. Verruiming vrijstelling van schenkbelasting
Met ingang van 1 oktober 2013 wordt de vrijstelling van de schenkbelasting verruimd. De huidige vrijstelling geldt voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar. De schenking moet dienen voor aflossing van een restschuld.

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 wordt tijdelijk verruimd van € 51.407 tot € 100.000. Dit geldt voor schenkingen die verband houden met de eigen woning. Daarbij moet gedacht worden aan:

  • verwerving of verbouwing van een eigen woning;
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
  • de aflossing van de eigenwoningschuld van het kind.

Ook vervalt tijdelijk de beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000, vrij van schenkbelasting. Deze moet dan wel gebruikt worden voor de eigen woning.

3. Vrijstelling van schenkbelasting
Voor het eerste deel van een schenking geldt een vrijstellingsbedrag. Daarna hangt de belasting af van de hoogte van het bedrag en van wie het afkomstig is. Iemand betaalt bijvoorbeeld een lager percentage schenkbelasting over een schenking van zijn ouders dan over een schenking van zijn grootouders. Op de website van de Belastingdienst is een rekenmodule te vinden waarmee de waarde van de schenking en de hoogte van de schenkbelasting bepaald kan worden.

Over sommige bedragen hoeft geen schenkbelasting betaald te worden. Dit geldt onder andere als: de schenking gebruikt wordt om dringende schulden af te lossen; de schenking verkregen wordt van iemand die al 10 jaar niet meer in Nederland woont; de schenker aangeeft de schenkbelasting voor u te betalen.
Op de website van de Belastingdienst is een volledig overzicht te vinden van de vrijgestelde bedragen.18 Sep 2013


Waardeer het artikel Belastingpakket 2014: schenkingsvrijstelling € 100.000 voor woning

Belastingpakket 2014: schenkingsvrijstelling € 100.000 voor woning heeft een waardering van 8.7 / 10 punten met 6 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl