Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

De ANBI en de SBBI: aftrek van giften én bespaar schenk- en erfbelasting.

Naast de bestaande regelingen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen oftewel ANBI's is er vanaf 1 januari 2011 een tweede regeling in het leven geroepen, de Sociaal Belang Behartigende Instellingen oftewel de SBBI. Hieronder leest u wat de (inmiddels verscherpte) eisen voor de ANBI zijn en wat de eisen voor de SBBI zijn. Daarnaast geven we de mogelijkheden van beide varianten aan.

De ANBI

Eisen

Het betreft kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen. Er moet bij een ANBI sprake zijn van het statutair en feitelijk dienen van (voor tenminste 90%) algemeen (niet persoonlijk) belang.  Als het particulier belang betreft, kan er hooguit sprake zijn van een SBBI (zie onder). Een winstoogmerk mag er niet zijn, edoch een tijdelijk exploitatieoverschot mag, mits dit wordt besteed voor het algemeen belang. De bestuurders mogen individueel niet kunnen beschikken over het vermogen. Er moet een beleidsplan zijn en de bestuurders mogen geen beloning ontvangen. Bij de Belastingdienst moet een verzoek om afgifte van een beschikking worden gedaan (zie hieronder).

Fiscale kader

 • Zowel de verkrijging door, als de verkrijging van een SNBI is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
 • Giften een aan ANBI zijn aftrekbaar in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Controle

Of een ANBI ook echt als zodanig bij de Belastingdienst staat geregistreerd en u de gift daadwerkelijk in aftrek mag brengen, kunt u hier op de site van de Belastingdienst controleren. Voor de SBBI is er niet een dergelijk register.

De SBBI

Een SBBI moet feitelijk en volgens de statuten een sociaal belang behartigen. Wat dat precies is, is niet duidelijk omschreven. Er mag geen sprake zijn van onderworpenheid aan winstbelasting, dan wel een vrijstelling daarvan. Er zijn in de parlementaire belandeling wel voorbeelden gegegeven, zoals :

 • zang- en volksdansverenigingen;
 • muziek- en harmonieverenigingen;
 • sportclubs en buurtverenigingen;
 • hobbyclubs;
 • personeelverenigingen;
 • ouderenverenigen;
 • scoutingclubs;
 • amateurtoneel- en theaterverenigingen;
 • maatschappelijke organisaties met waarde voor de samenleving, met een particulier belang van de instelling en de leden, met actviteiten die in het sociaal belang zijn.

In tegenstelling tot de ANBI, krijgt een SBBI geen beschikking en wordt dit niet door de Belastingdienst in een register bijgehouden. Overleg met de belastinginspecteur over het al dan niet voldoen aan de status is wel mogelijk. Particulier belang met een grote maatschappelijke waarde. 

Fiscaal kader

De verkrijging van schenkingen en giften door een SBBI is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Schenkingen door een SBBI zijn niet vrijgesteld van schenkbelasting. De ontvangen schenking (vrijgesteld) moet worden gebruikt voor een sociaal belang. Schenken aan een andere SBBI of ANBI is weer wel vrijgesteld.

Aanvraag ANBI-status

U kunt het formulier voor de aanvraag van een ANBI bij de Belastingdienst hier downloaden

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Yvo H. Burkink.18 Apr 2012Waardeer het artikel ANBI en SBBI

ANBI en SBBI heeft een waardering van 8.8 / 10 punten met 10 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl