Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

ANBI

Een algemeen nut beogende instelling, een ANBI. Een ANBI wordt door de Belastingdienst erkend en dit heeft enkele voordelen voor de ANBI en voor degene die schenkingen of giften aan de ANBI overmaakt.

ANBI, wat is dit?

Een ANBI is eigenlijk een goed doel. Om als ANBI te worden gezien moet de instelling zich melden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal vervolgens toetsen of de organisatie een erkende ANBI kan worden. Als de organisatie hiervoor in aanmerking komt, dan hoeft deze over ontvangen geld (giften, erfenissen, schenkingen, etc.) geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen.

Een ANBI is een instelling (stichting, vereniging, etc.) die zich voor tenminste 90% inzet voor het algemeen nut. Dit kan van alles zijn. Sportverenigingen, commerciële organisaties, etc. zijn dus nooit ANBI's. Wellicht dat deze instellingen wel zogenaamde SBBI's kunnen zijn (Sociaal Belang Behartigende Instellingen), ook een SBBI kent fiscale voordelen.

Vereisten ANBI

Een beschikking van de Belastingdienst krijgt een ANBI niet zomaar, er zijn diverse vereisten:

  1. ANBI moet zich 90% inzetten voor algemeen belang.
  2. Mensen die rechtstreeks bij de ANBI betrokken zijn moeten betrouwbaar (integer) zijn.
  3. Bestuurder van de ANBI mag niet over het vermogen van de ANBI kunnen beschikken (afgescheiden vermogen).
  4. Diverse administratieve verplichtingen voor de ANBI.
  5. Wat bij opheffing van de ANBI overblijft moet aan een algemeen nut worden besteed.
  6. Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen van de ANBI.
  7. Beloning bestuurders is beperkt tot kostenvergoeding of beperkte vakantiegelden.
  8. Aan te houden vermogen moet beperkt zijn, bedoeling is aan algemeen nut uitgeven.
  9. ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.

Gift aan ANBI is aftrekbaar

Een gift of schenking aan een ANBI is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. U moet wel zeker weten dat de ANBI ook een erkende ANBI is. U kunt dit hier raadplegen. Sinds 1 augustus 2012 wordt de lijst met ANBI's niet meer via een bestand bekendgemaakt, deze is dus enkel nog via de site van de Belastingdienst te raadplegen.

Culturele ANBI

Als u een gift overmaakt aan een zogenaamde culturele ANBI, heeft u sinds 2012 recht op extra giftenaftrek (particulieren mogen voor elke euro in totaal € 1,25 aftrekken, bedrijven zelfs € 1,50). De overheid wil giften aan culturele instellingen stimuleren omdat deze instellingen minder overheidssteun krijgen. Volgens ons moet de maatregel nog door de EU worden goedgekeurd, dit zal in de tweede helft van 2012 plaatsvinden.

Nuttige internetsite

U wilt ANBI worden? Kijk hier.

U weet niet zeker of een instelling een ANBI is? Kijk hier.31 Jul 2012Waardeer het artikel ANBI

ANBI heeft een waardering van 10 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
U bevindt zicht hier :
>
>
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl