Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Schenken via een stichting

U kunt aandelen in een (familie-)B.V. schenken via de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Ook een aandelenportefeuille of beleggingsvermogen in privé kan worden geschonken via een stichting. Via deze route wordt het vermogen bij elkaar gehouden. Er zijn geen speciale faciliteiten (vrijstellingen) maar het kan wel fiscaal voordelig zijn, in dit artikel een toelichting. Het instrument van een stichting wordt gebruikt om tijdens leven vermogen over te dragen aan kinderen, kleinkinderen of andere erfgenamen.

De stichting binnen de estate planning

Vermogen onderbrengen in een stichting doet u door de juridische eigendom van de beleggingen onder te brengen in een stichting, er worden dan certificaten uitgegeven. De juridische eigendom van de beleggingen zit dan bij de stichting en de economische eigendom bij iemand anders, bijvoorbeeld uw kinderen of kleinkinderen. De stichting kan dan een aandelenportefeuille, kunstcollectie, beleggingspanden, etc. beheren. Het idee hierachter is dat de ouder(s) het bestuur van de stichting vormen en dus over het vermogen kunnen blijven beslissen. De waarde(aangroei) zal dan bij de kinderen of kleinkinderen plaatsvinden, hier wordt wordt meestal in fasen het vermogen overgedragen.

Schenkingen via stichting

De economische eigendom van de aandelenportefeuille, kunstcollectie, etc. komt bij de certificaathouders te liggen. In eerste instantie zullen dit ook de ouders zijn. De ouders kunnen dit belang in fasen (in termijnen) schenken aan de kinderen of kleinkinderen (of andere toekomstige erfgenamen). In plaats van een schilderij of een aandeel in een beursfonds wordt dan dus een aandeel in het geheel geschonken. Via deze route kunt u gebruik maken van de schenkingsvrijstelling of het lagere tarief tot zo'n € 100.000 (voor kinderen).

Notariële zaken bij schenking via stichting

De stichting moet (veelal) door 2 personen worden opgericht, bijvoorbeeld beide ouders. Door kleine coupures uit te geven kunt u bijvoorbeeld jaarlijks precies de schenkingsvrijstelling volmaken. De certificaten zijn bij oprichting in handen van de oprichters, dus pas na enkele jaren krijgen de kinderen of kleinkinderen een belang. Overleg met de notaris over de jaarlijkse schenking en de hieraan verbonden kosten. Dit moet voordelig kunnen omdat elke akte vrijwel gelijk is.

Schenking van certificaten in de stichting kan ook herroepelijk plaatsvinden. Door certificaten herroepelijk te schenken ontstaat een fiscaal aantrekkelijke structuur. Het vermogen komt dan nog niet direct bij de kinderen terecht, het bestuur van de stichting kan bijvoorbeeld besluiten om uitkeringen (certificaten) weer in te kopen.

De kinderen of kleinkinderen (de begiftigden) krijgen geen geld of liquiditeit in handen. Als ze een schenking ontvangen kan het zijn dat ze hierover schenkbelasting moeten betalen. Meestal wordt er dan ook een schenking vrij van recht verricht. Dit wil zeggen dat de schenker (meestal de ouders) de schenkbelasting betaalt. De certificaten moeten worden opgenomen als vermogen van de begiftigde (de kinderen / kleinkinderen) in box 3, ze moeten over de waarde dus jaarlijks box 3 heffing (1,2%) betalen. Het is mede daarom verstandig om naast de certificaten ook een contant bedrag te schenken.

In de (administratie)voorwaarden van de stichting kunnen diverse zaken worden geregeld. De belangrijkste zaken in de administratievoorwaarden zijn:

  1. de prijsbepaling van de certificaten;
  2. de samenstelling van het bestuur;
  3. toetreden en uittreden bestuursleden;
  4. wie is bestuurder als de ouders komen te overlijden;
  5. blokkering voor overdracht van certificaten.

Stichting, estate planning en belastingen

De stichting is in beginsel niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit is namelijk alleen het geval voor zover zij een onderneming drijft en winst zou beogen of maken. Het beheren van het vermogen kwalificeert niet als het drijven van een onderneming. De stichting valt evenmin onder de omzetbelasting. Soms is het verstandig om het opzetten van een structuur met een stichting voor te leggen aan de Belastingdienst, vraag dit aan ons of uw fiscaal jurist.

Stichting en kunst

Echte kunst is vrijgesteld voor het box 3 vermogen. Gecertificeerde kunst is echter niet vrijgesteld in box  3. Kunst kan derhalve beter in een normale stichting worden ondergebracht. Deze stichting eventueel via de route van een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) door het leven laten gaan.16 Aug 2012Waardeer het artikel Schenking via stichting

Schenking via stichting heeft een waardering van 9.1 / 10 punten met 8 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl