Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Schenken op papier en rente

Schenkingen worden vaak (nog) niet betaald. Er wordt op papier geschonken. Dit wil zeggen dat er een schenking plaatsvindt en dat dit bedrag direct weer wordt terug geleend. Er moet sinds 2011 6% rente worden betaald over het saldo van de schuld. Een notariële akte is verplicht.

De schenking op papier

Wat is een papieren schenking of schenking op papier nu eigenlijk? Bij de schenking op papier schenkt de heer X een bedrag aan de begiftigde, zeg zoon Z. De schenking leent die heer X direct weer terug van zijn zoon Z. Er zal dus feitelijk geen geldstroom of betaling plaatsvinden. Meestal wordt er per jaar € 5.000 geschonken, dit is namelijk belastingvrij. Door de papieren schenking krijgt de zoon Z een vordering op zijn vader X. Deze lening is opeisbaar (tenminste als u dit zo regelt) zodra de vader X is komen te overlijden. De nalatenschap is hierdoor lager omdat eerst de schulden moeten worden afgelost. De schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd.

Rente betalen over de papieren schenking

In de notariële akte moet een rente van 6% per jaar worden opgenomen, deze moet ook jaarlijks worden betaald. Dit was niet zo, maar is sinds 2011 wel het geval. Als er geen rente wordt betaald, dan zal de Belastingdienst bij overlijden van de schenker de schulden niet erkennen, betalen van rente is dus wel van belang.

Schenkingen van vóór 2010

Toen de wetgeving vanaf  2010 is aangepast, is er ook gekeken naar akten die reeds waren opgesteld. Op deze schenkingen moest "een zakelijke rente" worden betaald. Meestal was dit 4% of 5% en dus nog geen 6%. Voor schenkingen in de vorm van schuldigerkenning, gedaan voor het jaar 2010 geldt overgangsrecht. Dat houdt in dat het destijds afgesproken rentepercentage, als dat lager is dan 6% geëerbiedigd wordt. Als voorwaarden geldt dan:

  • Van de rente die is destijds overeengekomen moest het redelijkerwijs aannemelijk zijn dat deze zakelijk was;  
  • De rente moet (uiteraard) ook daadwerkelijk worden uitbetaald.

Vragen over schenkingen op papier

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u ons een e-mail sturen of bellen (053 - 432 72 00). Een bespreking bij ons op kantoor is zonder verdere kosten. U kunt ook via deze site een akte opstellen, de kosten hiervoor zijn fors lager dan bij een reguliere notaris, dit komt omdat u ons de essentiële informatie zelf  verstrekt.

Schenking onder schulderkenning en de geldstroom 

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenken pa en/of ma (de ouders) op papier een bedrag aan de kinderen. Het geschonken bedrag wordt dus niet overgemaakt maar schuldig gebleven aan de kinderen. Zij lenen het bedrag feitelijk direct weer terug van de kinderen. De ouders krijgen hierdoor een schuld aan de kinderen en de kinderen krijgen een vordering op de ouders.

De vordering van de kinderen op de ouders kan meestal pas worden opgeëist bij overlijden van de langstlevende ouder of bij opname in een verzorgingstehuis. De ouders houden dus het beheer over hun geld, de kinderen krijgen nog niks. Een dergelijke schenking is dus verstandig als de ouders wel vermogen hebben maar nog geen geld vrij beschikbaar op de plank hebben liggen (bijvoorbeeld in beleggingen of een woning). Feitelijk wordt eigen vermogen omgezet in vreemd vermogen en neemt de nalatenschap dus af, hierdoor wordt in de toekomst erfbelasting bespaard.

Schenking onder schulderkenning en rente

De ouders moeten over het schuldig gebleven bedrag jaarlijks een rente betalen van 6%. Voor schulden van voor 2010 is een zakelijke rente voldoende, deze kan lager zijn.  Als dit niet gebeurd dan heeft de constructie geen zin en zal de belastingdienst de opzet niet erkennen. De rentebetaling kan het beste (bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen) per bank worden overgemaakt.

Schenking onder schulderkenning en box 3

De schuld mag bij de ouders worden opgenomen in box 3 (soms voordeel) en de kinderen moeten de vordering opnemen in hun box 3 vermogen. Tot zo'n 21.000 euro (per belastingplichtige) is dit vermogen vrijgesteld. Over het meerdere moet 1,2% belasting worden betaald. Als minderjarige kinderen een vordering op hun ouders hebben dan moet de vordering bij hun ouders in de aangifte worden opgenomen.

Notaris nodig voor schenkingen

Schenkingen kunnen in principe zonder notaris worden verricht. Voor schenkingen onder schulderkenning is dit anders, hiervoor is een notaris nodig. Waarschijnlijk wordt dit in 2014 anders, wij houden u op de hoogte15 Jun 2012Waardeer het artikel Schenken op papier en rente

Schenken op papier en rente heeft een waardering van 8.4 / 10 punten met 17 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl