Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Schenken (op papier) aan uw kleinkinderen

Ieder jaar kunt u uw kleinkind(eren) het vrijgestelde bedrag schenken (in 2013: € 2.057). U kunt eventueel denken aan een zogenaamde schenking onder schuldigerkenning of papieren schenking.

Hoe uw kleinkinderen belastingvrij laten erven? 

Een kleinkind kan € 19.114 belastingvrij van opa en oma erven. Wilt u uw kleinkind dit belastingvrije bedrag nalaten, dan kunt u dit in uw testament laten regelen, door middel van een legaat ter grootte van de vrijstelling (of een vast bedrag). Uw kleinkind krijgt dan nadat u bent overleden een geldbedrag zonder dat daarover belasting hoeft te worden betaald. Anders betalen uw kinderen over ditzelfde bedrag waarschijnlijk wél (of meer) belasting, omdat zij een grotere verkrijging hebben. Het is dus veelal gunstig om in uw testament door middel van een legaat het maximaal vrijgestelde bedrag aan uw kleinkind na te laten. U benut zo meer beschikbare vrijstellingen.

Te jong om over het geld te beschikken?

Als uw kleinkind te jong is om meteen een bedrag in handen te krijgen, dan is het verstandig een volwassen bewindvoerder te benoemen. Deze bewindvoerder (vaak de vader of moeder) bewaakt het geld voor het kleinkind tot een minimum leeftijd die u bij de schenking of in het testament vaststelt. U voorkomt daarmee dat het geld door een minderjarige aan brommers en drank wordt opgemaakt.

Uitsluitingsclausule niet vergeten!

Als uw kleinkind straks trouwt, kunt u er met een zogenaamde uitsluitingsclausule nu al voor zorgen dat de schenking of het geërfde bedrag altijd privé van uw kleinkind blijft, ook bij een echtscheiding. We noemen dit ook wel een anti-schoonzoonbepaling.

Herroepelijk schenken

Neem in de schenkingsovereenkomst op dat u de schenking kunt herroepen. Als u het geld nodig heeft of uw wilt voorkomen dat er verkeerde dingen met het geld worden ondernomen, is dat een optie. Ook als stok achter de deur om de studie af te maken, werkt dit herroepelijk schenken. Doet u dat echter niet als u de omvang van een legitieme van een van uw kinderen wilt beïnvloeden (zie hieronder)!

Na vijf jaar geen invloed op de legitieme!

Kinderen onterven is lastig. Kinderen kunnen weliswaar worden onterfd, maar zij kunnen vervolgens toch een beroep doen op hun legitieme portie om daarmee een deel van de nalatenschap (de helft van hun erfdeel) te kunnen ontvangen. Sommige schenkingen moeten worden ingebracht voor de bepaling van omvang van de legitieme, voor andere geldt dat (veelal na verloop van vijf jaar) niet.

Artikel 67 boek 4 BW vermeldt:

Bij de berekening van de legitieme porties worden de volgende door de erflater gedane giften in aanmerking genomen:

  • a. Giften die kennelijk gedaan en aanvaard zijn met het vooruitzicht dat daardoor legitimarissen worden benadeeld.
  • b. Giften die de erflater gedurende zijn leven te allen tijde had kunnen herroepen of die hij bij de gift voor inkorting vatbaar heeft verklaard.
  • c. Giften van een voordeel, bestemd om pas na zijn overlijden ten volle te worden genoten.
  • d. Giften, door de erflater aan een afstammeling gedaan, mits deze of een afstammeling van hem legitimaris van de erflater is.
  • e. Andere giften, voor zover de prestatie binnen vijf jaren voor zijn overlijden is geschied.

De tekst van d. betekent dat niet herroepelijke schenkingen aan kleinkinderen (tenzij zij legitimaris zijn) na vijf jaar niet meer hoeven worden meegenomen. Kleinkinderen zijn immers geen legitimaris, tenzij bij plaatsvervulling.Op deze wijze kan een kind dat niet mag erven worden benadeeld.11 Jul 2013


Waardeer het artikel Schenken aan kleinkinderen

Schenken aan kleinkinderen heeft een waardering van 7.3 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl