Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Schenken aan kleinkinderen

Schenkingen aan kinderen tijdens leven is verstandig. Meestal wordt het schenken aan kleinkinderen vergeten. Ook voor kleinkinderen geldt een vrijstelling, deze bedraagt € 2.012 (jaren 2012 en 2011). De vrijstelling geldt eens per kalenderjaar.

Voorbeeld

U heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen. U kunt dan jaarlijks  twee keer € 5.030 en 3 keer € 2.012 schenken, derhalve ruim € 16.000. U kunt ook aan uw kinderen schenken onder de last om zich schuldig te erkennen aan hun kinderen een bedrag van € 2.012 per kind.

Kleinkinderen mogen niet over geld beschikken

Stel dat de kleinkinderen nog jong zijn en u wilt het geld bijvoorbeeld geven voor hun studie. U kunt dan een schenking onder bewind verrichten. Praktisch kunt u hierbij denken aan een spaarrekening (of aandelen) waar u het beheer over voert.

Belastingtip 1

Uw kleinkinderen opnemen in uw testament is veelal fiscaal voordelig. Dit noemt men in de praktijk generation skipping.

Belastingtip 2

Overigens is het in ieder geval verstandig de schenkingen aan de kleinkinderen herroepelijk te maken. Hiermee houdt u de regie over hetgeen u geschonken heeft.

Schenking onder schulderkenning en de geldstroom 

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenken pa en/of ma (de ouders) op papier een bedrag aan de kinderen. Het geschonken bedrag wordt dus niet overgemaakt maar schuldig gebleven aan de kinderen. Zij lenen het bedrag feitelijk direct weer terug van de kinderen. De ouders krijgen hierdoor een schuld aan de kinderen en de kinderen krijgen een vordering op de ouders.

De vordering van de kinderen op de ouders kan meestal pas worden opgeëist bij overlijden van de langstlevende ouder of bij opname in een verzorgingstehuis. De ouders houden dus het beheer over hun geld, de kinderen krijgen nog niks. Een dergelijke schenking is dus verstandig als de ouders wel vermogen hebben maar nog geen geld vrij beschikbaar op de plank hebben liggen (bijvoorbeeld in beleggingen of een woning). Feitelijk wordt eigen vermogen omgezet in vreemd vermogen en neemt de nalatenschap dus af, hierdoor wordt in de toekomst erfbelasting bespaard.

Schenking onder schulderkenning en rente

De ouders moeten over het schuldig gebleven bedrag jaarlijks een rente betalen van 6%. Voor schulden van voor 2010 is een zakelijke rente voldoende, deze kan lager zijn.  Als dit niet gebeurd dan heeft de constructie geen zin en zal de belastingdienst de opzet niet erkennen. De rentebetaling kan het beste (bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen) per bank worden overgemaakt.

Schenking onder schulderkenning en box 3

De schuld mag bij de ouders worden opgenomen in box 3 (soms voordeel) en de kinderen moeten de vordering opnemen in hun box 3 vermogen. Tot zo'n 21.000 euro (per belastingplichtige) is dit vermogen vrijgesteld. Over het meerdere moet 1,2% belasting worden betaald. Als minderjarige kinderen een vordering op hun ouders hebben dan moet de vordering bij hun ouders in de aangifte worden opgenomen.

Notaris nodig voor schenkingen

Schenkingen kunnen in principe zonder notaris worden verricht. Voor schenkingen onder schulderkenning is dit anders, hiervoor is een notaris nodig. Waarschijnlijk wordt dit in 2014 anders, wij houden u op de hoogte18 Feb 2012Waardeer het artikel Schenken aan kleinkinderen

Schenken aan kleinkinderen heeft een waardering van 8.3 / 10 punten met 9 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl