Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Schenken aan kinderen

U kunt aan kinderen belastingvrij geld schenken. In het kort geldt hiervoor het volgende:

 • jaarlijks € 5.141 belastingvrij;
 • eenmalig € 24.676 aan kinderen tussen 18 en 40 jaar belastingvrij;
 • eenmalig € 51.407 aan kinderen tussen 18 en 40 jaar belastingvrij inzake eigen woning of studie.
 • voor 2013 en 32014 geldt een verhoging voor schenkingen met betrekking tot de eigen woning, zonder beperking van leeftijd en ook tussen derden. Lees meer over deze (tijdelijke) regeling.

Schenken en estate planning

Als u meer schenkt dan de genoemde vrijstellingen, dan moet er schenkbelasting worden betaald, mits de persoon die heeft geschonken in Nederland woonde of hier de laatste 10 jaar heeft gewoond. Er gelden vrijstellingen (zie boven), de belangrijkste vrijstelling is de jaarlijkse vrijstelling van € 5.030 voor schenkingen aan kinderen.

Extra vrijstellingen zijn er ook, voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag u eenmalig € 24.676 schenken. Als u de schenking verricht in verband met een studie of de aankoop of verbouwing van de eigen woning, dan mag deze vrijstelling zelfs worden verhoogd tot € 51.407, in in 2013 en 2014 zelft tot € 100.000.

Notaristip schenken voor woning

Er is geen notariele akte meer nodig voor een schenking waarvan het geld wordt gebruikt voor een eigen woning. Als u niet wilt dat het geld ook toekomt aan uw schoonzoon of schoondochter is het opnemenen van een uitsluitingsclausule en een notariële akte toch wel verstandig.

Schenking ten behoeve van eigen woning

De verhoogde vrijstelling bedraagt € 51.407 en in 2013 en 2014 € 100.000. De voorwaarden die voor deze schenking gelden, zijn:

 • schenking voor kopen eigen woning van het kind*);
 • schenking inzake verbetering of onderhoud van eigen woning van het kind *);
 • schenking aan kind *) waarmee de eigenwoningschuld wordt afgelost,
 • schenking waarmee een erfpachtsrecht wordt afgekocht.

*) voor 2013 en 2014 geldt dit niet alleen voor kinderen maar voor iedere begunstigde.Veelal zullen het echter toch kinderen betreffen!

De ontvanger moet binnen 2 jaar na de schenking het geld besteden als hierboven omschreven. De schenking wordt dus gedaan onder opschortende voorwaarde dat het kind het geld gebruikt voor de genoemde investeringen en onder de ontbindende voorwaarde dat de ontvanger dit doet binnen 2 jaar. Een notariële akte is hiervoor niet meer nodig (sinds 2012), maar het is wel verstandig om de schenking vast te leggen. Denk hierbij ook aan een uitsluitingsclausule. Verdere aandachtspunten zijn:

 • overboeken per bank zodat de schenking duidelijk is;
 • vastleggen uitgeven van het kind met facturen en / of overeenkomsten;
 • eenvoudige overeenkomst tussen ouder en kind (gratis laten registreren bij de Belastingdienst).

Schenking onder schulderkenning (schenken papier) en de geldstroom 

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenken pa en/of ma (de ouders) op papier een bedrag aan de kinderen. Het geschonken bedrag wordt dus niet overgemaakt maar schuldig gebleven aan de kinderen. Zij lenen het bedrag feitelijk direct weer terug van de kinderen. De ouders krijgen hierdoor een schuld aan de kinderen en de kinderen krijgen een vordering op de ouders.

De vordering van de kinderen op de ouders kan meestal pas worden opgeëist bij overlijden van de langstlevende ouder of bij opname in een verzorgingstehuis. De ouders houden dus het beheer over hun geld, de kinderen krijgen nog niks. Een dergelijke schenking is dus verstandig als de ouders wel vermogen hebben maar nog geen geld vrij beschikbaar op de plank hebben liggen (bijvoorbeeld in beleggingen of een woning). Feitelijk wordt eigen vermogen omgezet in vreemd vermogen en neemt de nalatenschap dus af, hierdoor wordt in de toekomst erfbelasting bespaard.

Schenking onder schulderkenning en rente

De ouders moeten over het schuldig gebleven bedrag jaarlijks een rente betalen van 6%. Voor schulden van voor 2010 is een zakelijke rente voldoende, deze kan lager zijn.  Als dit niet gebeurd dan heeft de constructie geen zin en zal de belastingdienst de opzet niet erkennen. De rentebetaling kan het beste (bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen) per bank worden overgemaakt.

Schenking onder schulderkenning en box 3

De schuld mag bij de ouders worden opgenomen in box 3 (soms voordeel) en de kinderen moeten de vordering opnemen in hun box 3 vermogen. Tot zo'n 21.000 euro (per belastingplichtige) is dit vermogen vrijgesteld. Over het meerdere moet 1,2% belasting worden betaald. Als minderjarige kinderen een vordering op hun ouders hebben dan moet de vordering bij hun ouders in de aangifte worden opgenomen.

Notaris nodig voor schenkingen

Schenkingen kunnen in principe zonder notaris worden verricht. Voor schenkingen onder schulderkenning is dit anders, hiervoor is een notaris nodig. U kunt er echter voor kiezen om een reperterende schenking te doen, waarbij u in een akte laat vastleggen meerdere schenkingen te doen. U kunt bij voorbeeld bepalen dat uw kind in 2013 en de vier volgende jaren een schenking ontvangt. lees meer over de reperterende schenking3 Jun 2012


Schenkingsakte ouder kind

Een schenkingsakte voor een papieren schenken van ouder aan kind kunnen wij via onderstaand formulier voor u opstellen voor € 249 (inclusief omzetbelasting en overige kosten).

Schenking ouder kind

Ouder (uw gegevens)

Voornaam

*

Achternaam

*

Geboortedatum

Geboorteplaats

*

Straat en huisnr.

Plaats

*

Geslacht

ManVrouw

Burgerlijke Staat

OngehuwdGehuwdGeregistreerd partner

Identificatie

PaspoortRijbewijs ID kaart

Nummer Identificatie

Uw mailadres:

*

Gegevens van ouder 2

Voornaam

*

Achternaam

*

Geboortedatum

*

Geboorteplaats

*

Geslacht

ManVrouw

Burgerlijke staat

OngehuwdGehuwdGeregistreerd partner

Indentificatie

PaspoortRijbewijsID kaart

Nummer identificatie

*

Gegevens schenking

Hoeveel kinderen heeft u

*

Hoeveel wilt u schenken

*

Wie betaalt de schenkbelasting

Kind (eren)Ouder (s)

Gegevens kind 1

Voornaam

*

Achternaam

*

Geboortedatum kind

*

Geboorteplaats

*

Burgerlijke staat

GehuwdOngehuwdAlleenstaand

Gegevens kind 2

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgerlijke Staat

GehuwdOngehuwdAlleenstaand

Toelichting

Heeft u meer kinderen

JaNee

Bestand meesturen:

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, enkel aan een bij ons aangesloten notaris. U bent akkoord met onze algemene voorwaarden en de disclaimer.


Waardeer het artikel Schenken aan kinderen

Schenken aan kinderen heeft een waardering van 9.5 / 10 punten met 10 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl