Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Repeterende schenking mogelijk

Wij krijgen veel vragen over schenkingen van ouders aan kinderen. Als eenvoudig estatplanningstool erg goed toe te passen, ook in combinatie met een schuldigerkenning. Lees hier meer over schuldigerkenning en de notariële akte.

De vraag

Een notariskantoor heeft de Belastingdienst in Groningen voorgelegd of het mogelijk is om in een notariële akte meerdere schenkingen (onder schuldigerkenning) aan dezelfde persoon te doen. De reden daarvan is dat het eenvoudiger en goedkoper is om slechts eenmaal de gang naar de notaris te maken. Er werd gerefereerd naar artikel 1, lid 9 van de successiewet, waar de schenkingen onder opschortende voorwaarde worden geacht tot stand te komen als aan de voorwaarde is voldaan. Dit artikel is op 1 januari 2011 in de wet opgenomen.

Standpunt Belastingdienst

De Belastingdienst antwoordde op 6 mei 2013 dat het sterk afhangt van het juist redigeren van de schenkingsovereenkomst. Zij schrijven het volgende:
In artikel 1 lid 9 Successiewet (1956) is bepaald dat een schenking onder opschortende voorwaarde fiscaal geacht wordt tot stand te komen op het moment dat de voorwaarde wordt vervuld. Het belastbaar feit onder de Successiewet is dan ook de vervulling van de voorwaarde. Op dat tijdstip wordt fiscaal een schenking geconstateerd en vindt heffing plaats over die schenking naar de waarde van de verkrijging en de tarieven op dat moment.
Bij een juiste redactie is het mogelijk bij één notariële akte schuldigerkenningen te doen die pas hun werking hebben in de toekomst, zodat bij vervulling van de voorwaarden, er schenkingen in elk van die toekomstige jaren plaatsvindt. Deze schenkingen zijn in die afzonderlijke jaren belast met toepassing van de jaarlijkse vrijstelling en het tarief van dat jaar.

  • Indien de akte bepaalt: ik erken schuldig aan mijn zoon Jan € 5.000 per 1 januari van elk van de vier komende jaren, is sprake van één schenking ter grootte van de contante waarde per datum van de akte.
  • Indien de akte bepaalt: ik erken schuldig aan mijn zoon Jan € 5.000 per 1 januari van elk van de vier komende jaren onder voorwaarde dat hij en ik op elk van die data nog in leven zijn, is sprake van een opschortende voorwaarde, zodat elke 1 januari dat vader en zoon in leven zijn een aparte schenking plaatsvindt, waar de jaarlijkse vrijstelling op van toepassing is.

 Conclusie

U kunt vanaf heden in beginsel, op grond van de tekst (art 1,lid 9) van de wet,  een schenkingsplan opstellen en deze in de vorm van papieren schenkingen over meerdere jaren uitsmeren, in één notariële akte. Kostenbesparend is het dat dit anders dan voorheen in een akte kan. Laat u zich door de notaris goed voorlichten over een dergelijke akte. Wij helpen u hiermee graag verder.
Overigens is bij de Belastingdienst nog niet sprake van eenduidig beleid. Naar verluid komt er in 2014 een nadere toelichting van de kennisgroep in Den Bosch.

Tip

Neem in de overeenkomst een zogenaamde clausule van herroepelijkheid op. U heeft daarmee de mogelijkheid de toekomstige schenkingen te herroepen. Dat maakt het toekomstige karakter, met de opschortende voorwaarde  van de schenking wat sterker. 11 Jul 2013Waardeer het artikel Repeterende schenking mogelijk

Repeterende schenking mogelijk heeft een waardering van 7.2 / 10 punten met 10 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl