Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Herroepelijke schenking

U kunt schenkingen herroepen, dus feitelijk achteraf terugdraaien. Hoe werkt dit?

Inleiding

Eens gegeven blijft gegeven? Deze regel geldt niet meer. In de wet wordt de mogelijkheid geboden om een schenking herroepelijk te maken. Voorwaarde hierbij is wel dat de de herroepelijkheid duidelijk is afgesproken. Een bezoek aan de notaris is hierbij wenselijk.

Voorbeeld herroepelijke schenking

  1. Er wordt verwacht dat de aandelen die nu nog laag genoteerd staan, op korte termijn fors in waarde zullen stijgen. De aandelen schenkt men. De waardestijging blijft uit, sterker nog, ze dalen fors in waarde. Als men besluit de schenking te herroepen, dan wordt de schenkbelasting verrekend met behaalde voordelen (nihil). Hierdoor krijgt men de schenkbelasting terug. Direct hierna kunnen de aandelen opnieuw worden geschonken, nu tegen de lagere waarde.
  2. Een vader schenkt zijn zoon de bedrijfshal die achter vaders woning is gebouwd. De zoon besluit die bedrijfshal te verbouwen tot discotheek. In zo'n geval kan een herroepelijke schenking uitkomst bieden. De vader kan de zoon feitelijk verbieden de discotheek te gaan bouwen door de schenking te herroepen.

Voordeel herroepelijke schenking

Zoals uit bovenstaand voorbeeld volgt, kunt u verliezen bij een schenking voorkomen. Een ander groot voordeel van een dergelijke schenking is, dat de schenker zeggenschap houdt over hetgeen hij geschonken heeft. Daarnaast kunt u voorkomen dat de schenking wordt gebruikt voor iets dat u niet voor ogen hebt gehad.

Herroepelijke schenkingen kunnen gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. Het is dan ook belangrijk om een dergelijk schenkingstraject van tevoren goed te plannen. Een afspraak met uw fiscaal jurist of notaris is dan ook verstandig.

Herroepelijke schenking en notaris

Een notariele akte voor een herroepelijke schenking is niet verplicht. Een onderhandse akte volstaat. Een notariele akte heeft echter wel een aantal voordelen:
  1. Wanneer de notaris de schenking in een akte vastlegt, voorkomt dat later discussie over de schenking. De schenking is immers bij de notaris gedaan en de wet gaat er dan van uit dat beide partijen goed zijn voorgelicht.
  2. Indien het de bedoeling is dat de schenking alleen aan de begiftigde toekomten niet zijn/haar echtgeno(o)t(e),kan er in de notariële akte een privéclausule worden opgenomen zodat dat de schenking niet in een eventuele gemeenschap van goederen valt.

Herroepelijke schenking en belastingen

Bij een herroepelijke schenking is de begiftigde direct schenkbelasting verschuldigd. Op het moment dat de schenking wordt herroepen kan de betaalde schenkbelasting weer worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Door de herroepelijke schenking notarieel vast te leggen, voorkomt u niet alleen vragen van de Belastingdienst, maar ook de begiftigde weet dan in welke gevallen het weer terugvraagd kan worden.

Vragen over herroepelijke schenking

Als u vragen of opmerkingen heeft over de herroepelijke schenking kunt u deze hieronder, zonder verdere verplichtingen of kosten, aan onze notaris of fiscaal jurist stellen.27 Feb 2012Waardeer het artikel Herroepelijke schenking

Herroepelijke schenking heeft een waardering van 7.8 / 10 punten met 24 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl