Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Besparen op box 3 door storting in B.V.

Wij worden regelmatig gevraagd of we een advies hebben om te kunnen besparen op de heffing over box 3 vermogen. Met de huidige lage rentestanden is deze vraag zeker gerechtvaardigd. Vanaf 2016 worden de forfaitaire rendementen weliswaar flexibeler, maar voor spaarders met een vermogen van circa € 140.000 of meer wordt de nieuwe situatie nog nadeliger. U kunt dan nadenken over het storten van uw beleggingen als eigen vermogen in een besloten vennootschap (B.V.).

Beleggen in de B.V. voor DGA (directeur-grootaandeelhouder)

Als u al een B.V. heeft, dan heeft deze structuur zeker zin. De extra kosten gelden voor u niet en daarnaast kunt u bij de statutenwijziging direct € 18.000 belastingvrij terugbetalen.

De beste oplossingen om op box 3 te besparen

 1. Geld schenken aan kinderen, kleinkinderen, etc.
 2. Geld vóór 1 januari uitgeven aan een auto, boot, kunst, groene belegging, etc.
 3. Schulden betalen vóór 1 januari, zoals belastingschulden.
 4. Emigratie naar het buitenland, mits daar de regeling beter is.
 5. Box 3 vermogen overbrengen naar box 1: bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen.
 6. Box 3 vermogen overbrengen naar box 2: zie onder, vermogen in de B.V. onderbrengen.

Spaargeld of beleggingen van box 3 naar de B.V.

De eerstkomende jaren zal de spaarrente niet stijgen, tenminste dat zijn de verwachtingen. U kunt overwegen om een Flex B.V. op te richten voor € 400 en vervolgens uw spaargeld in deze B.V. onder te brengen. De B.V. hoeft alleen maar vennootschapsbelasting te betalen over de daadwerkelijk genoten rendementen. Het vermogen in de B.V. wordt verder niet belast.

Voorbeeld box 3 of B.V. (tariefstructuur 2015)

Stel, u heeft € 500.000 op uw spaarrekening staan tegen 2%. U heeft een Holding B.V., dus u hoeft geen B.V. op te richten.

 1. Box 3: U moet in box 3 in totaal € 6.000 belasting betalen (1,2% van € 500.000). Op een rendement van 2% van € 500.000 = € 10.000 moet u dus € 6.000 belasting betalen, dit is 60%. Netto opbrengst € 4.000.
 2. B.V.: Als u dit geld op kapitaal in de B.V. stort, dan moet de B.V. 20% vennootschapsbelasting betalen over het rendement. Stel dat u bijvoorbeeld € 500.000 aan spaargeld als kapitaal in de B.V. stort. Bij een spaarrente van 2% levert dat een rendement van € 10.000, derhalve moet u € 2.000 aan vennootschapsbelasting betalen. Als u de € 8.000 als dividend zou uitkeren, levert dit u netto € 6.000 op.
 3. Conclusie: In box 3 is uw netto opbrengst € 4.000, in de B.V. is dit rendement € 6.000. Via een eenvoudige route kunt u dus per jaar € 2.000 verdienen.
 4. Nadeel: Extra kosten voor de B.V. als u geen B.V. zou hebben (zoals jaarrekening, aangifte VPB, etc.), deze kosten bedragen ongeveer € 500 - € 1.000.
 5. Uitstel: U kunt de verschuldigde dividendbelasting (box 2) uitstellen door het dividend later uit te keren. Wellicht dat u via de bedrijfsopvolgingsfaciliteit of via een emigratie de heffing definitief kunt voorkomen.
 6. Constructie: Er zijn ook mensen die het vermogen na 6 maanden terugbetalen en hiermee 50% rendement in de B.V. behalen en 50% in privé. Vóór 1 januari wordt het vermogen dan weer in de B.V. gestort. Voordeel hiervan is een belastingvrij rendement in privé (over iets minder dan 6 maanden). Nadeel: extra notariskosten van ongeveer € 400. Risico: fraus legis (samenstel van rechtshandelingen met als enige doel het ontgaan van belastingheffing).

Geen B.V.?

Heeft u nog geen B.V., dan kunt u deze eenvoudig laten oprichten. Het oprichten van een B.V. kost ongeveer € 500 - € 1.000. Bij een B.V. heeft u wel extra kosten (maar ook mogelijkheden), laat u adviseren door een fiscalist.
Als u al een B.V. heeft, dan moet u wellicht de statuten aanpassen. U moet dan mogelijk uw aandelenkapitaal in de B.V. aanpassen. Wij kunnen u hierover adviseren.

Geld uit B.V. belastingvrij terugbetalen

Het geld kunt u in de toekomst eenvoudig uit uw B.V. halen, dit kan belastingvrij. Het terugbetalen van aandelenkapitaal moet wel via een notariële akte plaatsvinden.

Vragen over structuur

Bel gerust of stuur ons een e-mail.18 Sep 2015


Waardeer het artikel Vermogen van box 3 naar BV

Vermogen van box 3 naar BV heeft een waardering van 1 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl