Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Conflicten in maatschap

Een maatschapsovereenkomst wordt nog te vaak opgesteld door de administrateur, boekhouder of accountant op basis van een concept dat ergens op de harde schijf staat. Het gevolg hiervan is dat bij een conflict binnen de maatschap grote problemen ontstaan. Ons advies: laat een maatschapsovereenkomst opstellen door een gespecialiseerde advocaat, fiscaal jurist of notaris. De rechten van de maten worden hierdoor beter vastgelegd en daarnaast heeft u met een notariële akte een juridische titel bij een conflict.

Voorkom maatschapsconflicten

Conflicten binnen een maatschap hebben nog te vaak interne problemen, reputatieschade, verlies van klanten, etc. tot gevolg. Dit komt met name door onduidelijke maatschapsovereenkomsten en een trage afhandeling van het conflict. Het beste advies is dan ook om tijdens momenten dat het goed gaat een juist en volledig maatschapscontract op te stellen en conflicten binnen enkele dagen op te pakken. Voor een goede samenwerking en blijdschap binnen een maatschap zijn communicatie, vertrouwen en goede overdracht van werkzaamheden van essentieel belang. Niet uitgesproken irritaties, hoe klein ook, vormen vaak een prima fundering voor de meeste conflicten. Voorkom dit door hier tijdig en snel op in te spelen.

Ruzie binnen een maatschap

Bij een conflict binnen een maatschap blijkt te vaak dat de maatschapsovereenkomst onvoldoende houvast kan bieden om de maatschap ordentelijk te ontvlechten. In mijn praktijk neemt het aantal conflicten en ruzies binnen maatschappen de laatste jaren toe, dit geldt ook voor het aantal echtscheidingen. Tussen het ontvlechten van een maatschap en een huwelijk zie je veel overeenkomsten. De overeenkomsten zijn niet duidelijk, de afspraken niet helder, de verwachtingen onterecht en tussenkomst van de rechter vrijwel altijd noodzakelijk. De uitkomst via de rechter is dan weer een verrassing die niet altijd met blijdschap wordt ontvangen.

Moderne onderdelen van een maatschapscontract

Van maat in een maatschap zijn moet je blij worden. Elke maat moet met plezier in de maatschap zitten en anders vertrekken. Soms is het beter om geen maatschapsovereenkomst op te stellen, het gezeur over de maatschapsovereenkomst kan dusdanige vormen aannemen, dat je toch naar de rechter moet en de wetgeving is in principe voldoende helder.

Er zijn op dit moment al steeds meer maatschapsovereenkomsten die geen concurrentiebeding en relatiebeding kennen. Het enige dat men dan wel afspreekt is een opzegtermijn van bijvoorbeeld 6 of 12 maanden. Je mag dan de klanten meenemen die voor jou kiezen.

Conflicten binnen maatschap, hoe handelen?

Een conflict moet binnen 10 dagen op de rails worden gezet, het conflict moet duidelijk zijn, een agenda moet worden opgesteld en er moet snel een route worden bepaald voor een oplossing. Dit kan via eigen adviseurs, mediator, een bemiddelaar of een arbiter. Door emoties kunnen eenvoudige conflicten soms dramatische gevolgen voor het geheel hebben, vaak worden kleine problemen erger door ervaringen of kleine ruzies in het verleden. Kies uiteindelijk voor een korte klap met korte pijn. Doet u dit niet, dan worden uiteindelijk uw concurrenten, advocaten of andere partijen beter van uw conflict. Ook de medematen en werknemers hebben last van conflicten, dus snel handelen is altijd de goedkoopste route.

Oriënterend gesprek bij conflict in maatschap

De meeste maatschappen waarbij ik adviseer zijn werkzaam binnen de financiële sector (zoals advocaten en accountants), maar ook steeds meer binnen de gezondheidszorg. In sommige gevallen adviseren wij over een slimmer maatschapscontract in tijden dat het nog wel goed gaat, dit is natuurlijk de beste optie. Vragen? Mail of bel gerust.20 Aug 2012Waardeer het artikel Conflicten in maatschap

Conflicten in maatschap heeft een waardering van 9 / 10 punten met 3 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl