Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Stand van zaken bedrijfsopvolging in de successiewet

Veel belastingplichtigen stellen ons vragen over de mogelijkheid om in bezwaar of beroep te gaan tegen de aanslagen erfbelasting / successierecht. Vaak is deze vraag ingegeven door instanties als het SMCO die mogelijkheden zouden zien voor het Europese Hof. Er zouden procedures worden opgestart, waar tegen een fors tarief op kon worden meegelift. Wij schatten deze mogelijkheden altijd al zeer laag in. Inmiddels lijkt aan deze zaak inderdaad een eind te zijn gekomen. Er is nu voor iedereen duidelijkheid en dat is altijd prettig!

EHRM acht de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd met het discriminatieverbod

Op 22 november 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956 niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Recentelijk heeft het EHRM uitspraak gedaan in een procedure met vergelijkbare problematiek. De procedure betrof het jaar 2009, waarin een zoon een deel van de nalatenschap van vader verkreeg en hier successierecht over moest betalen. De verkrijging betrof niet-ondernemingsvermogen. De zoon was van mening dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit inbreuk maakte op het gelijkheidsbeginsel. Het EHRM oordeelde met een verwijzing naar de parlementaire geschiedenis dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een legitiem doel heeft, namelijk het oplossen van problemen bij bedrijfsopvolging. Omdat die problemen zich niet voordoen bij vermogensbestanddelen die niet onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteit vallen, is het onderscheid tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen geoorloofd, aldus het EHRM.

Meer weten?

Het Register Belastingadviseurs heeft een overzichtelijke notitie op de website geplaatst.5 Aug 2014


Waardeer het artikel Stand van zaken rechtspraak Bedrijfsopvolging in de Successiewet
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl