Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Turbo liquidatie van een B.V.

Een turbo liquidatie is snel en goedkoop, zeggen veel accountants en advocaten. Daarnaast hoeft u niets te publiceren, hierdoor heeft het concern geen last van een liquidatie. Laat u goed en zorgvuldig adviseren, anders loopt u aan tegen bestuursaansprakelijkheid.

De turbo liquidatie

Een B.V. opruimen gaat het snelst en goedkoopst via een zogenaamde turbo liquidatie. Dit kan als de vennootschap geen baten meer heeft (aldus artikel 2:19 lid 4 BW). U neemt als aandeelhouder een besluit tot ontbinding. Doet u dit niet goed, dan is het besluit nietig (2:14 BW). U hoeft niet te publiceren of een verklaring bij de rechtbank op te vragen, er is immers geen vermogen dat vereffend moet worden. En ...klaar is Kees en weg is de vennootschap.

Als u een vennootschap / rechtspersoon wilt ontbinden, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen 2 soorten:

 1. ontbinding met vereffening: de normale ontbinding of liquidatie;
 2. ontbinding zonder vereffening: de turbo liquidatie.

De turbo liquidatie in het kort

Het grootste voordeel van een turbo liquidatie is helder, snel, simpel en dus goedkoop. De praktijk leert dat het inschakelen van een deskundige bittere noodzaak is De vennootschap houdt op te bestaan op het moment dat de aandeelhouder hiertoe een besluit neemt en er geen baten meer zijn. Als achteraf blijkt dat er nog wel baten zouden zijn, heeft dit tot gevolg dat de vennootschap niet is opgehouden te bestaan, dit is door rechters al een paar keer zo bepaald. Dit is wel een groot risico; als de vennootschap niet is opgehouden te bestaan, maar u dacht dat dit wel zo zou zijn, ontstaat er een aantal problemen:

 1. bestuurder wordt aansprakelijk voor niet nakomen van verplichtingen, zoals niet publiceren bij de Kamer van Koophandel;
 2. als de vennootschap failliet blijkt te zijn, dan kan de bestuurder privé worden aangesproken voor het boedeltekort, dit is een hoofdelijke aansprakelijkheid.

Opletten bij turbo liquidatie

De vennootschap mag geen baten meer hebben, de belangrijkste problemen en aandachtspunten zijn:

 1. De vennootschap (zoals een B.V. of N.V.) mag geen eigen vermogen / aandelenkapitaal meer hebben omdat hieruit baten kunnen ontstaan. Dit aandelenkapitaal moet door verliezen of schulden zijn gedaald tot nihil.
 2. Ook als de vennootschap een vordering heeft op de aandeelhouder, zijn er in principe nog baten.
 3. Een laatste veel voorkomende bate is de latente belastingteruggave.
 4. De vennootschap mag op het moment van de ontbinding geen (bekende) schulden hebben. Uit jurisprudentie volgt dat, als wordt besloten tot een turbo liquidatie terwijl er wel schuldeisers waren, de vennootschap failliet is (met als gevolg meestal een aansprakelijkheidsstelling voor het bestuur).

De bestuurdersaansprakelijkheid bij een turbo liquidatie

Veel adviseurs, met name accountants en advocaten, kiezen al snel voor een turbo liquidatie. Er wordt een aandeelhoudersbesluit genomen en de vennootschap wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en weg is de vennootschap, zoals een B.V. De bestuurdersaansprakelijkheid is dan echter nog niet helemaal weg. Een turbo liquidatie vereist fiscale en juridische kennis die vaak wordt onderschat. Als het besluit niet zorgvuldig wordt genomen, kan zelfs na jaren nog blijken dat het bestuur aansprakelijk is voor allerlei schulden of verplichtingen (zoals artikel 2: 248 BW, het publiceren) van de vennootschap. Dit kan snel tot gevolg hebben dat het bestuur privé aansprakelijk wordt gesteld.

Wat kan een schuldeiser doen tegen een turbo liquidatie?

 1. Als een schuldeiser zeer summier kan aantonen dat de vennootschap nog baten zou hebben, dan zal de rechter stellen dat de liquidatie niet heeft plaatsgevonden. Via artikel 2:23c kan dan worden verzocht om de vereffening te heropenen, dit doet de rechter. Het proces begint dan weer opnieuw.
 2. De schuldeiser moet aantonen dat er nog een bate is, de liquidatie heeft dan niet plaatsgevonden (Hoge Raad 27 januari 1995).
 3. De schuldeiser toont aan dat het besluit van de aandeelhouders niet rechtsgeldig is genomen (niet volgens statutaire bepalingen, etc.), hierdoor is het besluit nietig.

Vragen of een afspraak

Als u vragen heeft over dit artikel of een turbo liquidatie overweegt, stuurt u ons dan gerust en zonder verdere verplichtingen een e-mail of bel met de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed op 053 - 432 72 00.15 Jun 2012


Als u dit artikel leest zou u dit ook kunnen lezen;


Waardeer het artikel Turbo liquidatie van B.V.

Turbo liquidatie van B.V. heeft een waardering van 8.9 / 10 punten met 12 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl