Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Holdingstructuur opzetten

Veel ondernemingen in het MKB zijn opgezet via een B.V. en / of Flex B.V. Een beperkt aantal van deze B.V.'s heeft een fiscaal en juridisch optimale holdingstructuur opgezet. Bij verkoop van uw onderneming is een holdingstructuur van groot belang en voorkomt de holdingstructuur dat u direct met de Belastingdienst moet afrekenen. Daarnaast kunt u in de aparte Holding B.V. een aantal activa zaken onderbrengen welke u buiten de risicosfeer van uw werkmaatschappij wenst te houden. Tenslotte kunt u ook nog vennootschapsbelasting besparen.

Nadelen één B.V. en geen holdingstructuur

Stel, u heeft één B.V. en hierin zit uw onderneming, uw bedrijfspand maar ook uw pensioen en overtollige liquiditeiten. De nadelen van één BV op de rij:

 1. Risico: uw pensioen en bedrijfspand zitten in dezelfde risicosfeer als de onderneming, dus B.V. failliet, alles weg.
 2. Verkoop: deze B.V. is lastig te verkopen omdat er veel geld voor moet worden betaald. Als deze B.V. zou kunnen worden verkocht zonder pensioen en bedrijfspand en aanwezige liquiditeit, dan zouden kopers de transactie eenvoudiger kunnen financieren.
 3. Belastingheffing: bij verkoop van deze B.V. moet u direct 25% inkomstenbelasting betalen, de zogenaamde box 2 heffing. 

Wat is een holdingstructuur?

Bij een eenvoudige structuur zijn er 2 B.V.'s, waarbij u de aandelen bezit in de Holding B.V. en de Holding B.V. de aandelen heeft in een werkmaatschappij. De holding wordt gebruikt om de financiële risico's en aansprakelijkheden te scheiden van de ondernemersrisico's welke in de werkmaatschappij moeten worden ondergebracht. In de holding worden de zaken ondergebracht die buiten de risicosfeer van de werkmaatschappij moeten worden gehouden, u kunt hierbij denken aan:

 • pensioenen;
 • overtollige liquiditeiten;
 • (kostbare) activa;
 • onroerende zaken.

De laatste tijd adviseren wij ondernemers steeds vaker om eens kritisch naar hun structuur en eigendommen te kijken. In dit kader wordt steeds vaker besloten om meerdere zaken in de holding onder te brengen, hierbij kunt u denken aan:

 • server en computers;
 • telefoonnummers (vast en mobiel);
 • internetsite(s);
 • vervoermiddelen, kantoormeubelen en inventaris;
 • rechten logo.

De belangrijkste voordelen van een holdingstructuur

Een holdingstructuur kent een belangrijk aantal voordelen, de belangrijkste voordelen van een holdingstructuur zijn:

 • scheiding risico's onderneming en overige vermogensbestanddelen;
 • activiteiten kunnen worden gesplitst;
 • winsten van de werkmaatschappij kunnen in de holding (buiten de risicosfeer) worden ondergebracht;
 • belangrijke activa buiten risicosfeer onderneming;
 • verkoop werkmaatschappij zonder belastingheffing (deelnemingsvrijstelling);
 • tariefsvoordeel, tot € 200.000 is tarief 20%, daarboven 25%. Door de winst te verdelen over meerdere B.V.'s kan belasting worden bespaard.

Vragen over holdingstructuur

Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u een holdingstructuur opzetten, belt of mailt u dan gerust met mij.  11 Jul 2012Waardeer het artikel Holdingstructuur opzetten

Holdingstructuur opzetten heeft een waardering van 9.5 / 10 punten met 2 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl