Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Een vereniging oprichten

Een vereniging is een rechtsvorm die voor allerlei uiteenlopende doelen wordt gebruikt, denk hierbij aan een vereniging van eigenaren bij een appartementencomplex, een voetbalvereniging of een vereniging voor beleggers of personeel. De vereniging eigenlijk de meest democratische rechtsvorm in Nederland, de leden zijn de uiteindelijke "directeuren" binnen de vereniging. Een vereniging moet minimaal door 2 personen worden opgericht. Het hoogste orgaan binnen een vereniging is de algemene ledenvergadering. Zijn benoemen normaal gesproken het bestuur.

Moet vereniging door notaris worden opgericht?

Nee, echter u kunt een vereniging wel het beste door een notaris laten oprichten, dit voorkomt onverwachte aansprakelijkheden. Strikt juridisch hoeft u een vereniging niet via een notaris op te richten, deze vereniging is echter beperkt bevoegd.

De kosten van een vereniging

Wij kunnen een vereniging voor u oprichten voor een beperkt bedrag, zie onderstaand formulier. Een vereniging kent geen minimale kapitaaleis (zoals bijvoorbeeld bij de BV) .

Aansprakelijkheid bestuur binnen vereniging

Een vereniging is een aparte rechtspersoon, mits oprichting via de notaris. Het vermogen van de vereniging is een zogenaamd afgescheiden vermogen. Het vermogen van de bestuurders van de vereniging kan dus niet worden aangesproken als de vereniging zijn schulden niet kan betalen. Dit is anders als er sprake is van wanbeleid van een bestuurder of de bestuurders.

Vereisten oprichting vereniging

 1. Een vereniging hoeft niet via een notaris te worden opgericht. Wilt u de aansprakelijkheid van bestuurders voorkomen dan moet de notaris de vereniging oprichten.
 2. Een vereniging moet bij de kamer van koophandel worden ingeschreven
 3. Een vereniging moet door minimaal 2 mensen worden opgericht
 4. Een vereniging is verplicht om een boekhouding bij te houden
 5. In de oprichtingsakte van de vereniging moeten ook de statuten van de vereniging worden opgenomen. Hierin staan diverse onderdelen, zie hieronder.
 6. Veel verenigingen hebben een huishoudelijk reglement , dit reglement mag niet in strijd zijn met de statuten (of de wet)
 7. Soms behoort een vereniging tot een soort groep, zeg de voetbalvereniging. Vaak stelt de overkoepelende organisatie, zoals de KNVB, inhoudelijke eisen aan de statuten.

Wat moet er in statuten van een vereniging staan?

Om een vereniging op te richten, zijn er 2 mensen / oprichters nodig. De notaris stelt de statuten op en neemt hierin de volgende zaken op:

 • de naam van de vereniging;
 • de vestigingsplaats;
 • wie zijn de oprichters?;
 • de wijze waarop de vereniging wordt bestuurd;
 • wie kunnen er lid zijn van de de vereniging (natuurlijke personen of ook rechtspersonen)?;
 • heeft elk lid dezelfde rechten?;
 • hoe wordt men lid en hoe eindigt het lidmaatschap?;
 • hoe wordt het bestuur gekozen en ontslagen?;
 • zijn er nog ere leden, aspirant leden, etc.?
 • aansprakelijkheid van de vereniging;
 • het doel van de vereniging (het doel mag niet zijn om winst te maken);
 • bevoegdheden en samenstelling ledenvergadering (elk lid tenminste 1 stem);
 • welke verplichtingen hebben de leden t.o.v. de vereniging en hoe voldoen ze deze (contributies, etc) ?
 • is er een huishoudelijk reglement?;
 • zijn er naast de ledenvergadering en het bestuur nog andere organen (zoals een raad van toezicht)?
 • wat moet er gebeuren met de het liquidatiesaldo als de vereniging wordt ontbonden

Soorten verenigingen

Verenigingen komen in allerlei vormen voor, de belangrijkste zijn:

 1. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid: deze verenigingen kunnen via de notaris worden opgericht, dit is geen vereiste. Het is dus feitelijk niet nodig om statuten op te stellen, een overeenkomst is voldoende. De wet regelt voor u wat er verder voor u gaat gelden binnen de vereniging. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de B.V. en / of voor schulden die blijven bestaan bij een faillissement.
 2. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: deze verenigingen moeten via de notaris worden opgericht. De bestuurders zijn in principe niet aansprakelijk voor schulden of een faillissement van de vereniging.

De vereniging en diens beslissingen

De statuten van de vereniging bepalen welke instellingen er zijn. De leden hebben allen tenminste 1 stem en het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid van de vereniging. Meestal heeft een vereniging ook een huishoudelijk reglement. De zaken die niet direct in de statuten thuishoren, kunnen dan in het reglement worden opgenomen.

Vereniging kan een onderneming zijn

Een verenigingen wordt in sommige gevallen als bedrijf/ onderneming gezien door de belastingdienst. De vereniging moet dan over de winst Vennootschapsbelasting betalen. Voor de Omzetbelasting kan de vereniging ook ondernemers zijn, de vereniging moet dan Omzetbelasting berrekenen over de prestaties die worden verricht, leg dit altijd voor aan de Belastingdienst. Als de vereniging personeel in dienstbetrekking neemt moet meestal Loonheffing worden ingehouden. Soms is de vrijwilligersregeling van toepassing. Als bestuurder van een vereniging kunt u soms aansprakelijk zijn voor deze Vennootschapsbelasting, dus let hier goed op.

Vragen of offerte

Als u vragen of opmerkingen heeft of een offerte wenst, vult u dan onderstaand formulier in.22 Apr 2012


Vereniging oprichten via internet

Een Vereniging kunnen wij via onderstaand formulier voor u oprichten voor € 599 (exclusief omzetbelasting en inclusief overige kosten). In sommige gevallen helpen wij u gratis, dit zal afhangen van uw verhaal bij de op te richten vereniging.

Vereniging oprichten via internet

Gegevens Vereniging

Naam Vereniging

*

Adres Vereniging

*

Vestigingsplaats vereniging

*

Activiteiten/doel vereniging:

Activiteiten vereniging

*

Wie kan er lid worden?

*

Overkoepelende vereniging?

Oprichters vereniging

Aantal oprichters

Gegevens oprichter 1 (NAW)

Gegevens oprichter 2 (NAW)

Gegevens overige oprichters (NAW)

Gegevens bestuursleden:

Gegevens Voorzitter:

Gegevens Secretaris:

Gegevens Penningmeester:

Overige bestuursleden (NAW):

Andere overeenkomsten

Arbeidsovereenkomst
Leningsovereenkomst
Fiscaal advies belastingen
Fiscaal jurist vragen
Huishoudelijk reglement
Notaris vragen

Fiscale zaken

BTW nummer aanvragen
Fiscale tips bij oprichting
Vrijwilligersregeling
Kantineregeling
Vragen Fiscaal Jurist

Bestand meesturen:

Emailadres

*

Waardeer het artikel Vereniging oprichten

Vereniging oprichten heeft een waardering van 9 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl