Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Stichting belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting

Als in een stichting een normale onderneming wordt gedreven, is de stichting belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Belastingplicht en stichting

Een stichting is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover (dus kan ook voor een deel zijn) zij een onderneming drijft. Als de stichting met behulp van kapitaal en arbeid winst behaalt en beoogt te halen, is de stichting belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Er kan ook sprake zijn van een onderneming als de stichting werk verricht (of laat verrichten) met welke werkzaamheden ze in concurrentie treedt met andere bedrijven / ondernemingen. Dit is een grijs gebied en niet altijd even eenvoudig te beoordelen. Er is veel jurisprudentie op dit gebied en advisering door een fiscaal jurist is wenselijk. Binnen onze praktijk beoordelen wij regelmatig of een stichting belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, soms is overleg met de Belastingdienst wenselijk of noodzakelijk.

Voorbeeld stichting en vennootschapsbelasting

Een stichting regelde en organiseerde opleidingen en mensen konden ook examens afleggen. Doel van de stichting was de vakbekwaamheid van een groep personeel verbeteren. In de stichting konden allerlei mensen een opleiding volgen, dus zowel intern (voor een specifiek bedrijf) als extern. Bij de stichting waren verder geen mensen in dienstbetrekking. De docenten werden ingehuurd. De stichting vraagt de Belastingdienst of zij belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. De inspecteur is van mening dat de stichting belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting (organisatie van kapitaal en arbeid met winstoogmerk). Uiteindelijk wordt de kwestie voorgelegd aan de rechter (Gerechtshof Den Haag d.d. 15 april 2003). De rechter stelt :

  • organisatie van kapitaal en arbeid waarmee zij deelnemen aan het economische verkeer, de stichting huurde mensen in en maakte met enige regelmaat winst.

Conclusie belastingplicht en stichting

Laat u goed adviseren als u een stichting zou gaan oprichten.6 Nov 2012Waardeer het artikel Stichting belastingplichtig vennootschapsbelasting
naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl