Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Stichting belastingplichtig

Meestal wordt gedacht dat een stichting niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, omzetbelasting of loonheffing. Dit wordt soms gedacht omdat de stichting als goed doel werkt en / of de stichting voor medische doeleinden wordt gebruikt en veelal een doorgeefluik is (afwikkelen facturering zorgverzekeraar, etc.). Uit diverse onderzoeken blijkt dat de belastingheffing binnen de zorg en bij stichtingen regelmatig niet goed wordt opgezet en / of wordt vergeten de fiscaliteit nader te belichten.

Belasting betalen bij een stichting

Veel stichtingen zijn belastingplichtig voor de omzetbelasting en soms (als er werknemers in dienstbetrekking zijn en / of met mensen wordt gewerkt die geen echte ondernemers zijn) is een stichting ook belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, dit komt echter minder voor.

Stichting en loonheffing

Als u werknemers of personen in dienstbetrekking heeft als stichting moet er loonheffing worden betaald, dit gaat meestal wel goed. Dit geldt echter soms ook als u personen inhuurt of uitleent en / of werkt met studenten of stagiaires. Tevens kan er een probleem ontstaan als u werkt met ondernemers die (blijken) geen VAR-verklaring (te) hebben.

Omzetbelasting en stichting

Stichtingen zijn heel vaak belastingplichtig voor de omzetbelasting, dit wordt zelden als zodanig onderkend. Veelal zijn medische activiteiten vrijgesteld van omzetbelasting, edoch bij samenhangende werkzaamheden geldt dit niet altijd. De omzetbelastingperikelen kunnen ook spelen als personen worden ingehuurd en / of worden uitgezonden. Dit kunnen medische diensten zijn (uitspraak Gerechtshof in 2012), maar ook het inlenen of uitlenen van personeel (belast met BTW). Vragen bij beoordelen betalen en verrekenen omzetbelasting:

  • Is een BTW-vrijstelling van toepassing?
  • Is er sprake van een onderneming (winstoogmerk niet van belang, met name in concurrentie treden)?
  • Worden er facturen verstuurd waarop BTW moet worden opgenomen?
  • Worden er facturen met BTW ontvangen?
  • Is over ontvangen subsidies BTW verschuldigd?
  • Ontstaan er BTW-problemen door een samenwerking met andere partijen?
  • Zit er BTW op interne doorbelastingen (bijvoorbeeld bij doorbelasten personeel)?
  • Wie is aansprakelijk voor niet betaalde BTW?
  • Is er BTW verschuldigd over de beloning met bestuurders / Raad van Toezicht?

Stichting en vennootschapsbelasting

Een stichting zal in de praktijk niet snel belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Als er echter een onderneming wordt gedreven en er een winstoogmerk is resp. er in concurrentie wordt getreden, kan de verplichting voor de vennootschapsbelasting ontstaan. Als een stichting actief is in de medische wereld kan er wellicht een beroep worden gedaan op de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting voor bedrijven in de zorg (de zorgvrijstelling). Als de B.V. of N.V. zich richt op de zorg (minimaal 90%) en dit ook doet, kan wellicht de vrijstelling worden verkregen (opletten dat de feitelijke werkzaamheden en statuten hierop aansluiten). Het moet ook zo zijn dat winsten / exploitatieoverschotten worden besteed aan medische activiteiten (soortgelijke activiteiten) of aan iets maatschappelijks.

Vragen over stichting binnen medische wereld en belastingplicht

Het opzetten van een stichting is eenvoudig, de fiscaliteit die hierbij komt kijken is veel complexer van aard. Veel mensen die betrokken zijn bij een stichting zijn niet op de hoogte van de notariële en fiscale gevolgen en de belastingplicht van een stichting. Dit komt doordat financiële en fiscale zaken liever niet worden besproken of omdat men denkt dat de adviseur (accountant / notaris / fiscaal jurist) er vast wel naar zal kijken. Wij bieden daarom altijd een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor aan. In dit gesprek controleren wij uw financiële situatie, uw testament of andere zaken zoals de statuten van uw B.V., etc. Als u al jaren geleden een testament heeft laten maken en uw inkomens-, vermogens- of gezinssituatie is gewijzigd, dan is de kans groot dat uw testament niet meer voldoet. Nog belangrijker is dat u de zaken beter kunt regelen en hiermee ook nog belasting kunt besparen en ruzies kunt voorkomen. Aarzelt u dus niet om ons te bellen of een offerte aan te vragen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de erfenis, het verwerpen van een erfenis, de inzage in een testament, de aangifte erfbelasting, etc., kunt u zonder verdere verplichtingen onderstaand vragenformulier invullen. U krijgt dan binnen 48 uur bericht van onze notaris of fiscaal jurist. 

Service van de notaris of fiscaal jurist bij belastingplichtig stichting

Soms willen cliënten liever een gesprek thuis, op hun bedrijf of in het weekend. Het maakt ons niets uit, dit regelen wij graag voor u. Als u aangeeft waar en wanneer u de bespreking zou wensen, dan houden wij hier rekening mee. 6 Nov 2012


Waardeer het artikel Stichting belastingplichtig medici

Stichting belastingplichtig medici heeft een waardering van 10 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl