Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Maatschap oprichten

De maatschap is, evenzo als de vennootschap onder firma, een samenwerkingsvorm waarbij 2 personen of rechtspersonen (de maten) met elkaar samenwerken. De maten brengen gezamenlijk geld, goederen en arbeid in. De maten hoeven niet allemaal een gelijke hoeveelheid in te brengen. Een maatschap wordt in de praktijk veel gebruikt door advocaten, notarissen, medici, etc. Feitelijk dus de vrije beroepsbeoefenaren die samenwerken. Ook in de agrarische sector komt de maatschap van oudsher veel voor.

Aansprakelijkheid bij een maatschap

Bij een vennootschap onder firma is elke eigenaar hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. Bij de maatschap is dit anders, iedere maat is voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de maatschap. Het maatschapsvermogen is als eerste bedoeld voor de zakelijke schuldeisers. Als dit niet voldoende is of blijkt te zijn, kunnen de maten voor gelijke delen worden aangesproken door schuldeisers van de maatschap. Privé schuldeisers kunnen zich in principe niet verhalen op het vermogen van de maatschap (tenzij een privé schuldeiser het faillissement van de maat in privé zou aanvragen).

Bevoegdheid maten

Elke maat mag namens de maatschap handelen (de zogenaamde beheersdaden). Beheersdaden zijn beslissingen en handelingen die voor de normale gang van de maatschap nodig zijn, zeg het dagelijkse werk. Beschikkingsdaden vallen niet onder de normale activiteiten van de maatschap, deze moeten samen met de andere maat of maten worden verricht. Een voorbeeld van een beschikkingsdaad is het verkrijgen van een financiering of de aankoop van een bedrijfspand. In een maatschapsovereenkomst kunt u de bevoegdheden van een maat en de andere maten regelen. Als binnen een bevoegdheid een beslissing door een maat wordt genomen, dan wordt de maatschap gebonden. Als er buiten de bevoegdheid om een beslissing wordt genomen, dan bindt de maat alleen zichzelf. Een maatschapscontract is absoluut nodig om verrassingen te beperken en duidelijke afspraken met elkaar te maken. U kunt hier een offerte opvragen bij een notaris.

Verdeling resultaten

De winsten en verliezen worden gelijkelijk verdeeld, meestal afhankelijk van de inbreng van een maat. Meestal wordt in een maatschapscontract een afspraak gemaakt over de vergoeding voor vermogen, arbeid en overige inbreng van de maat. De verliezen worden ook gelijk gedragen, het is mogelijk om alle verliezen door één maat te laten dragen.

Oprichting maatschap

Voor de oprichting van een maatschap hoeft u niet verplicht naar de notaris. Het is wel verstandig dat u een maatschapscontract laat opstellen door een notaris, fiscaal jurist of advocaat. In dit contract moet u een aantal zaken vastleggen, de belangrijkste zijn:

  1. vergoeding vermogen dat is ingebracht;
  2. hoe worden winsten verdeeld?;
  3. hoe worden verliezen verdeeld?;
  4. hoe te handelen als een maat weg wil (concurrentiebeding, etc.)?;
  5. hoe te handelen bij overlijden maat (maatschap eindigt dan en moet wellicht worden voortgezet via voortzettingsbeding)?;
  6. wanneer eindigt de maatschap?

Vragen over oprichting maatschap

Als u vragen of opmerkingen heeft over de oprichting van een maatschap kunt u deze via onderstaand formulier stellen. U kunt ook een offerte aanvragen voor de oprichting van een maatschap.28 Okt 2012


Waardeer het artikel Maatschap oprichten

Maatschap oprichten heeft een waardering van 8 / 10 punten met 1 beoordelingen.naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl